Osobní asistence

osobni asistence

Vedoucí služby

Bc. Regina Sýkorová
mobil: +420 777 736 079

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posláním služby je klientům umožnit setrvávat ve svém přirozeném prostředí i za nepříznivých sociálních situací, a tím podporovat v nezávislém životě při zachování přirozených sociálních vazeb.

Kapacity služby je 80 klientů a cílovou skupinou jsou dospělí či děti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Pečovatelská služba poskytuje                      

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                                  
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
                                           Úřední hodiny pro veřejnost:                                                Provozní doba terénní služby:
                                      Pondělí:   7:30 - 9:00      13:00 - 15:00                                     Pondělí až Neděle :     24 hodin denně
                                      Úterý:          -------                -------
                                      Středa:     7:30 - 9:00      13:00 - 15:00
                                      Čtvrtek:       -------            13:00 - 15:00
                                      Pátek:         -------                -------
Konzultace mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

Služba je poskytována 7 dní v týdnu nepřetržitě a je hrazena dle platného ceníku služby.

Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Registrace poskytovatelů sociálních služeb IČ 7459230.

Sociální pracovnice
Alena Kážová DiS.
mobil: +420 733 755 828
e-mail: WerxRWa7ghIkQOQlb5uuO15j4mnCO1p


Dokumenty k nahlédnutí ve formátu PDF
Úhradovník
Vnitřní pravidla
Základní informace pro zájemce o osobní asistenci
Postup pro podávání stížností
Děti - stížnosti