Posláním je poskytování sociálních služeb, které umožní klientům setrvávat ve svém přirozeném prostředí i za  nepříznivých sociálních situací, a tak je podporovat v nezávislém životě při zachování přirozených sociálních vazeb.