Poradna hospicové péče


paliativni poradna

      Vedoucí poradny

           Bc. Dita Kujovská
           mobil: +420 730 554 320, +420 777 736 071
           e-mail: domacihospic@tu.hk.caritas.cz
 

Poradna paliativní a hospicové péče poskytuje pomoc a podporu klientům a jejich rodinám i blízkým, kteří se ocitli ve složité životní  situaci z důvodu vážného a nevyléčitelného onemocnění. Formou odborného sociálního poradenství umožňuje nevyléčitelně nemocným zůstat až do konce života ve svém přirozeném domácím prostředí a zároveň pomáhá jejich blízkým zorientovat se a zvládnout  náročnou životní situaci prostřednictvím doprovázení. Služba zprostředkovává klientům potřebné informace související s kvalitní péčí o terminálně nemocné a poskytuje kontakt na zdravotní, psychologickou, duchovní  a právní pomoc.

Cílem poradny je, aby lidé ocitající se v blízkosti smrti nezůstali osamoceni.

Poradenství je poskytováno telefonicky, emailem nebo osobně při návštěvě na kontaktním místě Oblastní charity Trutnov. Terénní poradenství je klientům k dispozici po předchozí domluvě v domácím prostředí v dojezdové vzdálenosti do 25 km.

Služba je poskytována dle § 37 odst. 1 písm. b), zákona  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách