Domácí hospicová péče

Kontaktní údaje:

vrchní sestra: Bc. Dita Kujovská
mobil: 777 736 071,

 

Domácí hospicová - paliativní péče

 Je komplexní péče o pacienta v terminálním stadiu nemoci, kterému je jejím prostřednictvím umožněno důstojné prožití posledních okamžiků života v kruhu svých nejbližších. Důraz je přitom kladen na lidský přístup a snahu respektovat jedinečnost každého člověka i jeho individuální potřeby a přání.

  • Služba je poskytována nepřetržitě a je zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zahrnuje jak péči o pacienta, tak o jeho rodinu. Je poskytována vyškolenými sestrami, které ji vykonávají na základě ordinace praktického lékaře, lékaře paliativní medicíny nebo ošetřujícího lékaře při propuštění ze zdravotnického zařízení.

  • Kromě odborné ošetřovatelské pomoci, nabízí Domácí hospicová - paliativní péče konzultaci paliativního lékaře, psychologa, nutričního terapeuta, sociálního pracovníka a duchovního.

  • Vzhledem k umístění sídla služby v Trutnově a znalosti místních poměrů je zajištěno operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích do 25 km.

  •  Služba je poskytována 7 dní v týdnu - nepřetržitě

Služba zajišťuje odborné ošetřovatelské úkony:

- aplikaci injekční a infuzní terapie,                                              - odběry krve a biologického materiálu

- péči o centrální venozní katetry, PICC, port                              - příprava a podávání léků

- komplexní ošetřovatelskou péči a odborné poradenství           - ošetřovatelskou RHB

- sledování fyziologických funkcí                                                 - převazy dekubitů, bércových vředů

- měření glykémie, krevního tlaku                                                - převazy pooperačních ran

- cévkování a péči o PMK, PEG, stomie

Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.