Domácí hospicová péče

 
domaci hospicova paliaticni pece

Vedoucí služby

Mgr. Věra Hübnerová
mobil: +420 733 674 167

Domácí hospicová péče, která bývá označovaná také jako paliativní péče, je zaměřená na zachování kvality života terminálně nemocných pacientů a na důstojné prožití posledních okamžiků života v kruhu svých nejbližších.


Základní pilíře hospicové péče:

 • Individuální přístup ke každému pacientovi s důrazem na jeho potřeby a přání
 • Léčba bolesti a ostatních nežádoucích symptomů nemoci
 • Odborná ošetřovatelská péče ( ošetřování defektů, stomií, podávání infuzí, atd...)
 • Zajištění potřebné péče multidisciplinárním týmem ( lékař, sestra, sociální pracovník, psychoterapeut, duchovní )
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek
 • Péče o rodinu

Kdo naši pomoc potřebuje:

 • Pacient, který je v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění:
       →  nádorová onemocnění 
       →  terminální stádia chronických onemocnění srdce, plic, jater, ledvin
       →  neurodegenerativní onemocnění ( roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, demence, ALS )
 • Pacient, který trpí vícero onemocnění najednou 
 • Pacient, který se ocitl v závěru svého života

Kdo může požádat o péči:

 • praktický lékař
 • pacient
 • rodina 
 • ošetřující lékař při hospitalizaci

Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dní v týdnu a je zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění, dotací Města Trutnov a Královehradeckého kraje.

Vzhledem k umístění sídla služby v Trutnově a znalosti místních poměrů je zajištěno operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích do 25 km.

Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.