Tříkrálová sbírka 2018

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 OPĚT REKORDNÍ

V prvních lednových dnech již po osmnácté proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům se může pochlubit rekordní částkou 191 248,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 53. Další 3 pokladničky byly umístěny na základních a středních školách.

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2018 je určen na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech. Dále je výtěžek směřován na podporu Potravinového a humanitárního skladu, který pomáhá jednotlivcům a rodinám v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert pořádaný a podporovaný pěveckým souborem Chorea Corcontica, jeho letošní novinkou bylo vystoupení pěveckého souboru Záboj ze Dvora Králové nad Labem. Finanční částka věnovaná účastníky koncertu do pokladniček byla krásných 9. 620,-Kč.

Oblastní charita Trutnov touto cestou děkuje všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček a vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky. Zvláštní poděkování tak patří pěveckému souboru Chorea Corcontica a Záboj, rovněž všem obětavým koledníkům, dobrovolníkům, vedoucím skupinek a rodinám z Trutnovské farnosti. Poděkování patří i všem těm, kteří pomohli a zapojili se do realizace sbírky v patnácti okolních obcích a městech na Trutnovsku.

Martina Vágner Dostálová
koordinátor sbírky za Oblastní charitu Trutnov
martina.vagner.dostalova@tu.hk.caritas.cz       
tel. 737 333 665
OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Bernartice317 524 Kč
Chotěvice13 689 Kč
Dolní Olešnice36 925 Kč
Horní Maršov11 976 Kč
Janské Lázně29 881 Kč
Mladé Buky28 453 Kč
Pilníkov29 136 Kč
Radvanice37 500 Kč
Staré Buky13 173 Kč
Svoboda nad Úpou38 015 Kč
Trutnov3098 198 Kč
Vlčice13 990 Kč
Vrchlabí12 107 Kč
Žacléř25 681 Kč
Zlatá Olešnice15 000 Kč
Koleda celkem56191 248 Kč
Rozpečetěno 56 z 56 úředně zapečetěných pokladniček.