Tříkrálová sbírka 2022

FB_foto_udalost_1200x628_podekovani

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2022

Letos to byl již dvaadvacátý rok Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Trutnov. Minulý rok sbírka probíhala online, v tomto roce jsme měli možnost ji uskutečnit opět i za účasti koledníků. Nejenže jste v první polovině měsíce ledna mohli potkat Tři krále v ulicích Trutnova a okolních obcí, přispět jste mohli také do pokladniček umístěných v kostelech, obchodech, firmách a na úřadech.

Kdo nestihl darovat a rád by tak učinil, může zaslat příspěvek pomocí online koledy na stránkách www.trikralovasbirka.cz přímo
Oblastní charitě Trutnov,a to až do 30. dubna 2022.


Úředně zapečetěno bylo tento rok celkem 73 pokladniček a společně se nám podařilo vybrat rekordních 306 113,-Kč. V samotném Trutnově se vykoledovalo 124.817,-Kč. V přilehlých obcích to pak bylo 165 656,-Kč. Online koleda a bezhotovostní dary vynesly prozatím částku 15 840,-Kč. Rádi bychom také zmínili, že Tříkrálový koncert sboru Chorea Concortica, který se uskutečnil 9. ledna 2022 v kostele Narození Panny Marie, vynesl úžasných 7 975,-Kč. Celému sboru a farnosti Trutnov patří obrovské díky za jejich čas, realizaci a příjemné chvíle strávené poslechem vystoupení sboru. 

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2022 bude použit na zakoupení elektrických polohovacích lůžek pro naši půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a k zakoupení automobilu pro hospicovou paliativní péči. V minulém roce se nám i díky sbírce podařila zrealizovat dostavba půjčovny v Trutnově Poříčí, a tak díky novým prostorům můžeme letos zakoupit potřebná lůžka, kterých je v našem kraji nedostatek. Hospicová paliativní péče je terénní služba poskytovaná naší charitou v Trutnově a přilehlých obcích, věnuje se pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně a doma v kruhu svých nejbližších. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat a v tuto chvíli je potřeba obměnit jeden vůz. 

Oblastní charita Trutnov tímto děkuje všem dárcům za příspěvek, úsměvy, vlídná slova a stálou důvěru v tuto sbírku. Poděkování patří pedagogům, pracovníkům obecních a městských úřadů, majitelům a zaměstnancům obchodů a firem a také farnostem, jenž nám pomohli Tříkrálovou sbírku uskutečnit. Rádi bychom také poděkovali Českému rozhlasu Hradec Králové, Krkonošskému deníku, Trutnovinkám, Radničním listům a LT novinám za informování o Tříkrálové sbírce. Děkujeme Městské policii Trutnov a Komerční bance v Trutnově za pomoc s výtěžkem a odevzdáním Tříkrálové sbírky. Ale především DĚKUJEME všem malým a velkým koledníkům, kteří věnovali svůj čas a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem radost a požehnání. Letošní sbírka naprosto předčila naše očekávání.  Děkujeme Vám !

Výnosy z jednotlivých pokladniček: 

Pokladnička č. 001 - Bernartice - skupinka - částka : 11 379,-Kč
Pokladnička č. 002 - Bernartice - skupinka - částka : 7 867,-Kč
Pokladnička č. 003 - Bernartice - skupinka - částka : 7 673,-Kč 

Pokladnička č. 004 - Zlatá Olešnice - skupinka - částka: 8 500,-Kč

Pokladnička č. 005 - Žacléř - muzeum - částka: 573,-Kč
Pokladnička č. 006 - Žacléř - MŠ skupinka - částka: 6 603,-Kč
Pokladnička č. 007 - Žacléř - ZŠ skupinka - částka: 8466,-Kč

Pokladnička č. 008 - Lampertice - úřad - částka: 1 150,-Kč

Pokladnička č. 009 - Chotěvice -  úřad - částka: 100,-Kč
Pokladnička č. 010 - Chotěvice - skupinka - částka: 4.915,-Kč

Pokladnička č. 011 - Vlčice - ZŠ skupinka - částka: 1.687,-Kč
Pokladnička č. 012 - Vlčice - ZŠ skupinka - částka: 2.075,-Kč

Pokladnička č. 013 - Havlovice - skupinka - částka: 8 755,-Kč
Pokladnička č. 014 - Havlovice - skupinka - částka: 9 959,-Kč

Pokladnička č. 015 - Havlovice - úřad - částka: 1500,-Kč

Pokladnička č. 016 - Radvanice - ZŠ skupinka - částka: 0,-Kč nevybíralo se
Pokladnička č. 017 - Radvanice - ZŠ skupinka - částka: 2 583,-Kč
Pokladnička č. 018 - Radvanice - ZŠ skupinka - částka: 4 749,-Kč

Pokladnička č. 019 - Dolní Olešnice - úřad - částka: 7.050,-Kč
Pokladnička č. 072 -  Dolní Olešnice - skupinka - částka : 3.512,-Kč
Pokladnička č. 073 -  Dolní Olešnice - skupinka - částka : 3.621,-Kč

Pokladnička č. 020 - Pilníkov - úřad - částka: 7.419,-Kč
Pokladnička č. 021 - Pilníkov - skupinka - částka: 8.988,-Kč
Pokladnička č. 022 - Pilníkov - skupinka - částka: 6.450,-Kč

Pokladnička č. 023 - Horní Maršov - úřad - částka: 510,-Kč
Pokladnička č. 024 - Horní Maršov - ZŠ skupinka - částka:  4146,-Kč

Pokladnička č. 025 - Janské Lázně - úřad - částka: 1543,-Kč
Pokladnička č. 026 - Janské Lázně - OA - částka: 2 617,-Kč
Pokladnička č. 027 - Janské Lázně - OA - částka: 6 546,-Kč

Pokladnička č. 028 - Mladé Buky - úřad - částka: 881,-Kč
Pokladnička č. 029 - Mladé Buky - ZŠ - částka: 3606,-Kč
Pokladnička č. 030 - Mladé Buky - ZŠ - částka: 5 134,-Kč

Pokladnička č. 031 - Svoboda nad Úpou - úřad - částka: 370,-Kč
Pokladnička č. 032 - Svoboda nad Úpou - ZŠ - částka:  3 394,-Kč
Pokladnička č. 033 - Svoboda nad Úpou - ZŠ - částka: 3 080,-Kč

Pokladnička č. 034 - Chvaleč - úřad - částka: 1 460,-Kč

Pokladnička č. 035 - Horní Malá Úpa - úřad - částka: 330,-Kč
Pokladnička č. 036 - Horní Malá Úpa - infocentrum - částka: 281,-Kč

Pokladnička č. 037 - Staré Buky - úřad - částka: 3.980,-Kč

Pokladnička č. 071  - Velká Úpa - kostel - částka: 2204,-Kč

Pokladnička č. 038 - Starý Rokytník - kostel - částka: 3 533,-Kč
Pokladnička č. 039 - Trutnov - MŠ Srdíčko - částka: 5 786,-Kč
Pokladnička č. 040 - Trutnov - MŠ Srdíčko - částka: 1 857,-Kč
Pokladnička č. 041 - Trutnov - MŠ Srdíčko - částka: 1 910,-Kč
Pokladnička č. 042 - Trutnov - MŠ Na Struze - částka: 4 147,-Kč
Pokladnička č. 043 - Trutnov - MŠ Na Struze - částka: 472,-Kč
Pokladnička č. 044 - Trutnov - MŠ Na Struze - částka: 2 067,-Kč
Pokladnička č. 045 - Trutnov - MŠ a ZŠ HSM - částka: 4 046,-Kč
Pokladnička č. 046 - Trutnov - ZŠ Komenského - částka: 7 886,-Kč
Pokladnička č. 047 - Trutnov - ZŠ V Domcích - částka: 8 233,-Kč
Pokladnička č. 048 - Trutnov - ZŠ Náchodská - částka: 3 775,-Kč
Pokladnička č. 049 - Trutnov - ZŠ Voletiny - částka: 4227,-Kč
Pokladnička č. 050 - Trutnov - Gymnázium - částka: 10 752,-Kč
Pokladnička č. 051 - Trutnov - Zdravotní škola - částka: 1 279,-Kč
Pokladnička č. 052 - Trutnov - skupinka Tři králové město - částka: 9 015,-Kč
Pokladnička č. 053 - Trutnov - skupinka Tři králové město - částka: 7 902,-Kč
Pokladnička č. 054 - Trutnov - skupinka Matyskovi - částka: 5 627,-Kč
Pokladnička č. 055 - Trutnov - skupinka Matyskovi - částka: 5 834,-Kč
Pokladnička č. 056 - Trutnov - Zdravotní služba terén - částka: 1 468,-Kč
Pokladnička č. 057 - Trutnov - Oblastní charita Trutnov - částka: 490,-Kč
Pokladnička č. 058 - Trutnov - Farnost Trutnov (Žacléř) - částka: 789,-Kč
Pokladnička č. 059 - Trutnov - Farnost Trutnov (Poříčí)  - částka: 1 222,-Kč
Pokladnička č. 060 - Trutnov - Farnost Trutnov (Trutnov) - částka: 5 545,-Kč
Pokladnička č. 061 - Trutnov - Infocentrum - částka: 845,-Kč
Pokladnička č. 062 - Trutnov - ZPA - částka: 1 612,-Kč
Pokladnička č. 063 - Trutnov - Středisko volného času - částka: 549,-Kč
Pokladnička č. 064 - Trutnov - Zdravotní služba - sestry - částka: 2 909,-Kč
Pokladnička č. 065 - Trutnov - Zdravotní služba - sestry - částka: 1 310,-Kč
Pokladnička č. 066 - Trutnov - Continental - částka: 819,-Kč
Pokladnička č. 067 - Trutnov - Městský úřad - částka: NEVYBÍRALO SE
Pokladnička č. 068 - Trutnov - Úřad práce - částka: 2 620,-Kč
Pokladnička č. 069 - Trutnov - Koncert Chorea Concortica - částka: 7 975,-Kč
Pokladnička č. 070 - Trutnov - skupinka Tři Králové - částka: 8 296,-Kč