Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2023

podpis_mailu_PODEKOVANI

Letos to byl již třiadvacátý rok Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Trutnov.  Nejenže jste v první polovině měsíce ledna mohli potkat Tři krále v ulicích Trutnova a okolních obcích, přispět jste mohli také do pokladniček umístěných v kostelech, obchodech, firmách a na úřadech. Letos k nám nově přibylo Hostinné, Dolní Kalná, Horní Olešnice, Rudník, Čermná a Prosečné. A i díky nim se nám opět podařilo vybrat rekordní částku. 

Úředně zapečetěno bylo tento rok celkem 108 pokladniček a společně se nám podařilo vybrat rekordních 546.190,-Kč. V samotném Trutnově se vykoledovalo 137.967,-Kč. V přilehlých městech a obcích to pak bylo 402.473,-Kč. Online koleda a bezhotovostní dary vynesly prozatím částku 6.250,-Kč. Rádi bychom také zmínili, že Tříkrálový koncert sboru Chorea Corcontica, který se uskutečnil 8. ledna 2023 v kostele Narození Panny Marie, vynesl úžasných 9.891,-Kč. Celému sboru a Farnosti Trutnov patří obrovské díky za jejich čas, realizaci a příjemné chvíle strávené poslechem vystoupení sboru. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 u nás na Trutnovsku bude směřovat do tří charitních služeb. Převážná část půjde na rozvoj Domácí paliativní péče, která se v září 2022 oddělila od Zdravotní služby naší Charity. Vybrané prostředky budou sloužit k zakoupení potřebného vybavení pro službu. Domácí paliativní péče se věnuje pacientovi v terminálním stádiu nemoci nebo člověku, který se ocitl na sklonku života. Těmto lidem je díky domácí paliativní službě umožněno důstojné prožití posledních okamžiků doma se svými blízkými. Ze sbírky budou dále hrazena psychologická a psychoterapeutická sezení pro děti s traumatem. Nyní stát proplácí dětem maximálně 10 terapií ročně, což je v některých případech nedostačující. Naše služba Maják – Centrum náhradní rodinné péče doprovází pěstounské rodiny, poskytuje jim podporu, poradenství a odbornou pomoc. Stabilizování rodiny je nezbytné pro její celkové fungování.  V neposlední řadě pak pomoc půjde na zakoupení aktivizačních pomůcek pro seniory. Chtěli bychom pořídit aktivizační kufříky, se kterými by naši asistenti u seniorů pracovali a podporovali nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Osobní asistence je službou pro osoby se s níženou soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Díky této službě mohou lidé s hendikepem setrvávat v přirozeném domácím prostředí. Je důležité, aby si i senioři potřebující každodenní pomoc udržovali své schopnosti, které pomáhají předcházet stagnaci a chátrání duševního stavu člověka.

Oblastní charita Trutnov tímto děkuje všem dárcům za příspěvek, úsměvy, vlídná slova a stálou důvěru v tuto sbírku. Poděkování patří pedagogům, pracovníkům obecních a městských úřadů, majitelům a zaměstnancům obchodů a firem a také farnostem, jenž nám pomohli Tříkrálovou sbírku uskutečnit. Rádi bychom také poděkovali Krkonošskému deníku, Trutnovinkám, Radničním listům  za informování o Tříkrálové sbírce. Děkujeme Městské policii Trutnov a Komerční bance v Trutnově za pomoc s výtěžkem a odevzdáním Tříkrálové sbírky. Ale především DĚKUJEME všem malým a velkým koledníkům, kteří věnovali svůj čas a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem radost a požehnání. Letošní sbírka opět předčila naše očekávání.  Děkujeme Vám !

Kdo nestihl darovat a rád by tak učinil, může zaslat příspěvek pomocí online koledy na stránkách www.trikralovasbirka.cz přímo
Oblastní charitě Trutnov, a to až do 30. dubna 2023.