Tříkrálová sbírka 2022

FB_foto_udalost_1200x628_podekovani

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2022

Letos to byl již dvaadvacátý rok Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Trutnov. Minulý rok sbírka probíhala online, v tomto roce jsme měli možnost ji uskutečnit opět i za účasti koledníků. Nejenže jste v první polovině měsíce ledna mohli potkat Tři krále v ulicích Trutnova a okolních obcí, přispět jste mohli také do pokladniček umístěných v kostelech, obchodech, firmách a na úřadech.

Kdo nestihl darovat a rád by tak učinil, může zaslat příspěvek pomocí online koledy na stránkách www.trikralovasbirka.cz přímo
Oblastní charitě Trutnov,a to až do 30. dubna 2022.


Úředně zapečetěno bylo tento rok celkem 73 pokladniček a společně se nám podařilo vybrat rekordních 306 113,-Kč. V samotném Trutnově se vykoledovalo 124.817,-Kč. V přilehlých obcích to pak bylo 165 656,-Kč. Online koleda a bezhotovostní dary vynesly prozatím částku 15 840,-Kč. Rádi bychom také zmínili, že Tříkrálový koncert sboru Chorea Concortica, který se uskutečnil 9. ledna 2022 v kostele Narození Panny Marie, vynesl úžasných 7 975,-Kč. Celému sboru a farnosti Trutnov patří obrovské díky za jejich čas, realizaci a příjemné chvíle strávené poslechem vystoupení sboru. 

VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2022 bude použit na zakoupení elektrických polohovacích lůžek pro naši půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a k zakoupení automobilu pro hospicovou paliativní péči. V minulém roce se nám i díky sbírce podařila zrealizovat dostavba půjčovny v Trutnově Poříčí, a tak díky novým prostorům můžeme letos zakoupit potřebná lůžka, kterých je v našem kraji nedostatek. Hospicová paliativní péče je terénní služba poskytovaná naší charitou v Trutnově a přilehlých obcích, věnuje se pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně a doma v kruhu svých nejbližších. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat a v tuto chvíli je potřeba obměnit jeden vůz. 

Oblastní charita Trutnov tímto děkuje všem dárcům za příspěvek, úsměvy, vlídná slova a stálou důvěru v tuto sbírku. Poděkování patří pedagogům, pracovníkům obecních a městských úřadů, majitelům a zaměstnancům obchodů a firem a také farnostem, jenž nám pomohli Tříkrálovou sbírku uskutečnit. Rádi bychom také poděkovali Českému rozhlasu Hradec Králové, Krkonošskému deníku, Trutnovinkám, Radničním listům a LT novinám za informování o Tříkrálové sbírce. Děkujeme Městské policii Trutnov a Komerční bance v Trutnově za pomoc s výtěžkem a odevzdáním Tříkrálové sbírky. Ale především DĚKUJEME všem malým a velkým koledníkům, kteří věnovali svůj čas a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem radost a požehnání. Letošní sbírka naprosto předčila naše očekávání.  Děkujeme Vám !

OrganizaceKasičky
zapečetěné/rozpečetěné
KasičkyBezhotovostní dary
OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV
73/73290 473 Kč6 340 Kč
Bernartice 326 919 Kč0 Kč
Chotěvice25 015 Kč0 Kč
Chvaleč11 460 Kč0 Kč
Dolní Olešnice 314 183 Kč0 Kč
Havlovice 320 214 Kč0 Kč
Horní Malá Úpa2611 Kč0 Kč
Horní Maršov24 656 Kč0 Kč
Janské Lázně310 706 Kč0 Kč
Lampertice11 150 Kč0 Kč
Mladé Buky39 621 Kč0 Kč
Oblastní charita Trutnov00 Kč6 340 Kč
Pilníkov322 857 Kč0 Kč
Radvanice37 332 Kč0 Kč
Staré Buky13 980 Kč0 Kč
Svoboda nad Úpou36 844 Kč0 Kč
Trutnov 33124 817 Kč0 Kč
Velká Úpa12 204 Kč0 Kč
Vlčice23 762 Kč0 Kč
Žacléř315 642 Kč0 Kč
Zlatá Olešnice 18 500 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) 290 473 Kč 
Online koleda celkem 9 500 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM 6 340 Kč 
Celkem 306 313 Kč 
Rozpečetěno 73 z 73 úředně zapečetěných pokladniček.