Vzdělávací centrum

U Oblastní charity je možno objednat akreditovaná vzdělávání

Kontaktní údaje:

Lektor: Mgr. Jana Bartoňová
mobil: 606 171 014
 
Akreditovaná vzdělávání probíhají formou prezenční i distanční.
Cena vzdělávání je za 1 hodina/osba 200,- Kč, hromadné slevy dle dohody.
 
1. Téma
akreditace č.A2019/0433-SP/PC/PP
Název: Orientace v nenadálých situacích ohrožujících zdraví nebo život při terénní
práci s klienty
Forma: Prezenční (distanční)
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
 
2. Téma
akreditace č.A2020/1259-SP/PC/PP/VP
Název: Zapojení pracovníků v přímé péči do aktualizace standardu Nouzové
a havarijní situace
Forma: Prezenční (distanční)
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 
3. Téma
akreditaceč.A2020/1258-SP/PC/PP/VP
Název: Úvod do psychologie stáří a stárnutí
Forma: Prezenční (distanční)
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 

Kontaktní údaje:

Lektor: JUDr. Ing. Jiří Špelda
 
Akreditovaná vzdělávání probíhají formou prezenční.
Cena vzdělávání je za 1 hodina/osba 200,- Kč, hromadné slevy dle dohody.
 
1. Téma:
akreditace č.A2020/1151-SP/PC/VP 
Název: Základy občanského práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
 
2. Téma:
akreditace č.A2020/1179-SP/PC/VP
Název: Základy pracovního práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
 
3. Téma:
akreditace č.A2020/1178-SP/PC/VP
Název: Základy rodinného práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
 
4. Téma:
akreditace č.A2020/1180-SP/PC/VP
Název: Základy správního práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin