Vzdělávací centrum


vzdělávání - semináře_symbol

           Lektoři

                   Mgr. Jana Bartoňová
                   mobil: +420 606 171 014
                   e-mail: jana.bartonova@tu.hk.caritas.cz

                   JUDr. Ing. Jiří Špelda
                   mobil: +420 777 736 070
                   e-mail: jiri.spelda@tu.hk.caritas.cz

Oblastní charita Trutnov je poskytovatelem akreditovaného vzdělání

Lektor: Mgr. Jana Bartoňová

Akreditovaná vzdělávání probíhají formou prezenční i distanční.
Cena vzdělávání je za 1 hodina/osoba 200,- Kč, hromadné slevy dle dohody.

1. Téma - akreditace č.A2019/0433-SP/PC/PP
Název: Orientace v nenadálých situacích ohrožujících zdraví nebo život při terénní práci s klienty
Forma: Prezenční (distanční)
Rozsah: 12 vyučovacích hodin
 
2. Téma - akreditace č.A2020/1259-SP/PC/PP/VP
Název: Zapojení pracovníků v přímé péči do aktualizace standardu Nouzové a havarijní situace
Forma: Prezenční (distanční)
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 
3. Téma - akreditace č.A2020/1258-SP/PC/PP/VP
Název: Úvod do psychologie stáří a stárnutí
Forma: Prezenční (distanční)
Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 

Lektor: JUDr. Ing. Jiří Špelda

Akreditovaná vzdělávání probíhají formou prezenční.
Cena vzdělávání je za 1 hodina/osoba 200,- Kč, hromadné slevy dle dohody.

1. Téma: - akreditace č.A2020/1151-SP/PC/VP 
Název: Základy občanského práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
 
2. Téma: - akreditace č.A2020/1179-SP/PC/VP
Název: Základy pracovního práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
 
3. Téma: - akreditace č.A2020/1178-SP/PC/VP
Název: Základy rodinného práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
 
4. Téma: - akreditace č.A2020/1180-SP/PC/VP
Název: Základy správního práva
Forma: Prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin