Program Kopretina

Dobrovolnický program Kopretina

Dobrovolnický program Kopretina má udělenou akreditaci Ministerstvem vnitra do roku 2025. Akreditace je udělena na vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické služby. Cílem programu je věnovat svůj čas nemocným, docházet za pacienty do nemocnice a stát se tak jejich společníky.  Charakter činnosti se podobá běžné návštěvě. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí, je možný i doprovod v rámci areálu na procházku, na vyšetření nebo canisterapie.

Činnosti a aktivity dobrovolníků:

 • povídání, vedení rozhovoru
 • předčítání, četba
 • hraní společenských her
 • canisterapie
 • kreativní a výtvarné techniky, rukodělné činnosti
 • nepřímá činnost - fundraising, PR aktivity, výzdoba prostor a areálu nemocnice, charitativní sbírky
 • jednorázová výpomoc - krátkodobá forma při nenadálých událostech ( např. testování COVID-19 )

Místo výkonu dobrovolnické služby:

Dobrovolnická činnost je vykonávána zejména v nemocničních zařízeních ve městě Trutnov. Po dohodě s dobrovolníkem může být vykonávána v jakékoliv přijímací organizaci v Královehradeckém kraji s níž má Oblastní charita Trutnov uzavřenou smlouvu o dobrovolnictví. Přijímající organizace může být nemocnice či jiné zdravotní zařízení, které disponuje lůžkovou vybaveností.

Dobrovolník by měl ideálně být:

 • starší 15 let (mladší 18 let se souhlasem rodičů)   
 • trestně bezúhonný - předložení výpisu z rejstříku trestů
 • komunikativní, trpělivý, empatický, tvůrčí
 • schopen zachovat kodex mlčenlivosti