Program Kopretina

Dobrovolnický program Kopretina

Dobrovolnický program Kopretina má udělenou akreditaci Ministerstvem vnitra do roku 2022. Akreditace je udělena na vyslíání dobrovolníků v rámci krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci osobám zdarvotně postiženým a seniorům (dobrovolníci v nemocnici) na území Královéhradeckého kraje.

Náplň činnosti dobrovolníka v programu Kopretina:

Dobrovolníci v tomto programu věnují svůj čas nemocným. Nemocné navštěvují pravidelně a dlouhodobě, stávají se tak společníky, kteří naslouchají, povídají s pacienty, předčítají a hrají společenské hry. Charakter činnosti se podobá běžné návštěvě. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí, je možný i doprovod v rámci areálu na procházku, na vyšetření nebo canisterapie. Někteří dobrovolnici se mohou spolupodílet na rukodělných činnostech pacientů. V nepřímé, ale též důležité činnosti, mohou dobrovolníci spolupracovat na fundraisingu, PR aktivitách (zejména: prezentace, propagace, psaní tiskových zpráv, fotodokumentace, přípravu a distribuci letáků, propagačních plakátů), měnit výzdobu prostor nemocnice, účastnit se na charitativních sbírkách, podílet se na dalším vzdělávání dobrovolníků nebo realizovat vlastní nápady, a další podpůrné projekty pro zpříjemnění nemocniční atmosféry. S těmito dobrovolníky uzavíráme smlouvu o dlouhodobé dobrovolnické službě.

Typický dobrovolník pro tuto činnost:

Jako dobrovolníci se osvědčili trpěliví, empatičtí a komunikativní lidé od 15 let. Přednost dáváme lidem od 18 let, ale se souhlasem rodičů a pod dohledem pracovníků lze učinit výjimku. Dobrovolníky se stávají i lidé středního věku a aktivní senioři. Podmínkou je trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a volný čas.

  • komunikativní, trpělivý, tvůrčí, empatický
  • trestně bezúhonný

Povaha dobrovolnické služby:

Primárně se jedná o dlouhodobou formu dobrovolnické služby. Jedná se především o vhodné vyplnění volného času pacientů proškolenými dobrovolníky, kteří do zařízení dochází pravidelně a věnují se těmto činnostem:

  • vedení rozhovorů s pacienty
  • předčítání
  • hraní společenských her
  • canisterapie
  • kreativní a výtvarné techniky
  • účast a pomoc při přípravě tradičních svátků (Vánoce, Velikonoce apod.)
  • Ve výjimečných případech, kdy stálá základna dlouhodobých dobrovolníků není dostačující, oslovujeme osoby z okolí dobrovolníků na jednorázovou výpomoc. Tato forma krátkodobé se vyskytuje pouze při kulturním vystoupení a pomoci na charitativní akci.