ZVONEK pro rodinu - SAS

Kontaktní údaje:

Vedoucí centra: Mgr. Jana Vlčková                  
mobil: 736 511 526                                                                                                                        
 
 
 

Logo IP + KHK zvonek

 

ZVONEK pro rodinu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 "Pomáháme rodinám s dětmi"

obrázek web

Poslání:

Posláním služby je poskytnout podporu rodičům, kteří péči o své děti zvládají obtížně a předcházet nebo zmírňovat dopady nepříznivé situace na rodinu jako celek. Pomáháme odvrátit možnost odebrání dítěte z rodiny a podporujeme rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Pod funkční rodinou si lze představit rodinu, která plní všechny funkce rodiny a tím zabezpečuje dítěti dobrý vývoj a prosperitu. V případech kdy dítě nemůže žít v původní rodině, podporujeme zachování vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi. 

Cíle:  

Hlavní cíl  -  cílem služby je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.

Dílčí cíle:

  • podpora klientů při uplatnění jejich zákonných nároků a práv; podpora při vyřizování běžných záležitostí (sociální dávky), při jednání s institucemi a dalšími subjekty;
  • podpora při získání nebo udržení stabilního bydlení;
  • podpora při získání a udržení stabilního zaměstnání;
  • podpora návyků a pravidelného denního režimu směřujícího k udržení na trhu práce;
  • podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte a vzdělávání;  
  • podpora při hospodaření s finančními prostředky;
  • podpora při získávání a posilování rodičovských kompetencí.

Pro koho je služba určena:

I) Rodiny s dětmi do 18 let věku nejmladšího dítěte:
 
  • které jsou v nepříznivé sociální situaci
  • ohrožené odebráním dítěte.

II) Rodiče, kteří chtějí navázat kontakt nebo vytvořit podmínky pro návrat dětí do své péče.

III) Těhotné ženy, které očekávají narození dítěte a jsou ohroženy sociálním vyloučením.
 

Co nabízíme:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba obsahuje všechny činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

c) sociálně terapeutické činnosti;

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Čas, místo a forma poskytování služby:

Terénně:

Správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov (Trutnov a okolní obce do vzdálenosti 30 km)
PO - ČT 8:00 – 18:00, PÁ - 8:00 – 12:00
Čas je pružně dojednáván dle potřeb rodiny, schůzky probíhají nejčastěji v domácnosti rodiny.
 

Ambulantně:

KAŽDÝ VŠEDNÍ ČTVRTEK 14:00 – 16:00 v prostorách organizace na adrese Školní 13, 541 01 Trutnov.

Kontakty:

Sociální pracovnice, vedoucí služby
Mgr. Jana Vlčková
tel.: 736 511 526
 
Sociální pracovník
Bc. Lukáš Povolný
tel.: 736 511 527
 
Sociální pracovnice
Bc. Patricie Majerová
tel.: 736 511 524
 

Více informací naleznete ZDE: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=74b5c5476cdc6609fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1538388017626_1

Služba ZVONEK pro rodinu je součástí projektu Královéhradeckého kraje SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V, který je spolufinancován Evropskou unií. Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.
 
 
Projekt služby ZVONEK pro rodinu podporuje: natace JT