ZVONEK pro rodinu - SAS

centrum sanace rodin zvonek pro rodinu

       Vedoucí služby

            Bc. Lukáš Povolný 
            tel.: +420 736 511 527
            e-mail: lukas.povolny@tu.hk.caritas.cz

            Sídlo služby

             Národní 199 - 2. patro ( Národní dům)
             541 01 Trutnov 

Posláním služby je poskytnout podporu rodičům, kteří péči o své děti zvládají obtížně a předcházet nebo zmírňovat dopady nepříznivé situace na rodinu jako celek. Pomáháme odvrátit možnost odebrání dítěte z rodiny a podporujeme rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Pod funkční rodinou si lze představit rodinu, která plní všechny funkce rodiny a tím zabezpečuje dítěti dobrý vývoj a prosperitu. V případech kdy dítě nemůže žít v původní rodině, podporujeme zachování vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi. 

Služba ZVONEK pro rodinu je určena pro:

  → rodiny s dětmi do 18 let věku nejmladšího dítěte, které jsou v nepříznivé životní situaci
  → rodiče, kteří chtějí navázat kontakt nebo vytvořit podmínky pro návrat dětí do své péče
  → těhotné ženy, které očekávají narození dítěte a jsou ohroženy sociálním vyloučením

Služba poskytuje:

 → výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 → zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 → sociálně terapeutické činnosti
 → pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Cíle služby:

  • Hlavním cílem služby je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.
  • podpora klientů při uplatnění jejich zákonných nároků a práv; podpora při vyřizování běžných záležitostí (sociální dávky), při jednání s institucemi a dalšími subjekty
  • podpora při získání nebo udržení stabilního bydlení
  • podpora při získání a udržení stabilního zaměstnání
  • podpora návyků a pravidelného denního režimu směřujícího k udržení na trhu práce
  • podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte a vzdělávání
  • podpora při hospodaření s finančními prostředky
  • podpora při získávání a posilování rodičovských kompetencí
 Úřední hodiny pro veřejnost                                                              Provozní doba terénní služby
                                  Čtvrtek:  14:00 - 16:00                                                                        Pondělí až Čtvrtek:    8:00 - 18:00
                                                                                                                                                                  Pátek:    8:00 - 12:00
                                Čas je pružně dojednáván dle potřeb rodiny, schůzky probíhají nejčastěji v domácnostech klientů.

Služba je poskytována 5 dní v týdnu, bezplatně ve správním obvodu ORP Trutnov.
Trutnov a okolní obce do vzdálenosti 30km

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba obsahuje všechny činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.: 

Více informací naleznete ZDE:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=74b5c5476cdc6609fc26e9f0737bbefd&SUBSESSI
               

Sociální pracovnice
Bc. Patricie Majerová
tel.: +420 736 511 524
e-mail: patricie.majerova@tu.hk.caritas.cz

Sociální pracovnice
Bc. Eva Thamová

tel.: +420 736 511 526
email: 0onh-65e-onjGKjmTaxhTZhaa8FhTj

Pracovník v sociálních službách 

Dominika Houdová

tel.: +420 604 785 106
email: Zhzs47a7TaBEU~l7VX~D_W.cT-nBZd5kT-M

PROJEKTY
Služba ZVONEK pro rodinu je součástí projektu Královéhradeckého kraje SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V, který je spolufinancován Evropskou unií. Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Logo IP + KHK zvonek
 
ZVONEK pro rodinu finančně podporuje:
https://www.sperky-silvego.cz/
silvegoNadace J&T (nadacejt.cz)
 
natace JT