Tříkrálová sbírka 2021

Uzavřelo se koledování do tříkrálových pokladniček a pokračujeme v online koledě

Velmi netradičně proběhla v lednu již jednadvacátá Tříkrálová sbírka. Díky našim věrným dárcům se i v této nelehké době nasbíralo do zapečetěných pokladniček celkem 50 233,- Kč! Kvůli koronaviru s nimi nechodili koledníci dům od domu, ale byly umístěné na místních úřadech, v obchodech nebo také v kostelech a sídlech místních Charit. Nově letos probíhala souběžně online koleda, která stále pokračuje až do 30. dubna. Do této chvíle jste na Tříkrálový účet Oblastní charity Trutnov zaslali kouzelných 32 832,- Kč. K dnešnímu dni se vybralo pro naši charitu v pokladničkách i online koledou celkem 83 065,- Kč, děkujeme Vám! Výtěžek bude použit na dostavbu půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je již mnoho let nevyhovující.
 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo přispěli do tříkrálové pokladničky, za zaslání peněz na účet a především za jejich stálou důvěru v tuto sbírku. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli s realizací letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše upřímné poděkování. Každá koruna se počítá a letos dvojnásob, děkujeme Vám!
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2021 bude z velké části použit na dostavbu půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, a také na nákup sterilizátoru. Skladovací prostory pro uskladnění zdravotních pomůcek jsou dlouhodobě nevyhovující. Sklad má malou plochu a není zde možnost jakýchkoli bezbariérových úprav. Řešením je dobudování již započaté přístavby v roce 2020 ke stávajícímu objektu Oblastní charity Trutnov s parametry, které budou provozu půjčovny plně vyhovovat. Z Vašich darů putuje také 5% na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a 3% z částky jsou využity na mimořádné situace, jako je krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
 
Kolik peněz se nasbíralo do pokladniček umístěných v jednotlivých obcích, naleznete zde: Aktuální výsledky
 
Pokud jste nestihli vložit svůj dar do kasičky, anebo se k Vám nedonesla informace dříve, můžete stále přispívat do online kasičky až do konce dubna. A to na číslo účtu: 66008822/0800 pod variabilním symbolem: 77705026 (tento variabilní symbol prosím uvádějte, je důležitý pro specifikaci naší trutnovské Oblastní charity). K platbě můžete využít také QR kód, ve své mobilní aplikaci si darovanou částku upravte dle svého přání.
 QR kód Trutnov
 
Děkujeme všem dárcům za podporu Tříkrálové sbírky a ceníme si, že i v této nelehké době myslíte na nemocné a potřebné, kterým Charity pomáhají.
 
Nezapomeňte, že i vy se na nás můžete kdykoli obrátit. Oblastní charita Trutnov je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje své služby zejména v oblasti sociální a zdravotní. Pomáháme lidem v nepříznivých životních situacích a jsme tu i pro Vás! Veškeré naše služby naleznete na webových stránkách, anebo nám zavolejte či napište.

Organizace Počet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Bernartice 2 1 797 Kč
Chotěvice 1 1 330 Kč
Dolní Olešnice 1 2 688 Kč
Havlovice 2 3 100 Kč
Horní Maršov 1 813 Kč
Janské Lázně 2 6 855 Kč
Mladé Buky 2 3 396 Kč
Pilníkov 2 5 169 Kč
Radvanice 2 1 514 Kč
Svoboda nad Úpou 2 2 770 Kč
Trutnov 23 12 413 Kč
Vlčice 1 3 962 Kč
Žacléř 1 3 276 Kč
Zlatá Olešnice 1 1 150 Kč
ONLINE KOLEDA   35 582 Kč
KOLEDA ZE STATICKÝCH KASIČEK 43 50 233 Kč
KOLEDA CELKEM   85 815 Kč