Kdo jsme

Poslání:

je prokazování caritas - milosrdné lásky bez rozdílu všem, kteří se ocitli v náročné životní situaci

 Cíle:

umožnit lidem prostřednictvím charitních služeb žít v přirozeném prostředí bez rizika sociálního vyloučení

 Principy:

nezávislost , začlenění, respektování, partnerství, profesionalita

 
Adresa: Oblastní charita Trutnovul. Dřevařská 332, Trutnov 541 03
Statutární zástupce: JUDr. Ing. Jiří Špelda, ředitel,
                                   Bc. Dita Kujovská, zástupce ředitele
IČ: 43465439
Číslo účtu: 210 749 5444/2700  UniCredit Bank Czech republic, a.s.

 

" Úspěch nemá nic společného s tím, co v životě získáte.

 Úspěch je to, co děláte pro druhé."