Kdo jsme

Oblastní charita Trutnov je nestátní nezisková organizace, která je součástí Diecézní charity Hradec Králové a sítě Charit České republiky. Posláním je prokazování caritas nebo-li "milosrdné lásky", a to bez rozdílu všem lidem, jež se ocitli jakýmkoliv způsobem v nepříznivé životní situaci.


Pomoc lidem realizuje Oblastní charita Trutnov již od roku 1992, kdy byla zřízena Biskupstvím královéhradeckým.

Naší hlavní činností je poskytování terenních služeb po pacienty, kde poskytujeme zdravotní službu, hospicovou a palitivní péči, pečovatelskou službu a osobní asistenci. Provozujeme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Jsme poskytovatelem poradenství v oblasti hospicové a paliativné péče.

Součástí Oblastní charity Trutnov je centrum náhradní rodinné péče MAJÁK, jehož posláním je prostřednictvím doprovázení poskytovat podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem svěřeným do náhradní rodinné péče, ale také osobám, které o ně pečují. Dále provozujeme sociálně aktivizační službu Zvonek pro rodinu, která na Trutnovsku poskytuje podporu rodičům, kteří zvládají péči o děti s obtížemi.  Zmírňuje či eliminuje příčiny ohrožení dítěte a poskytuje rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. 

Oblastní charita Trutnov má tři akreditované programy v Dobrovolnictví, kde spolupracujeme a vysíláme dobrovolníky do 8 přijímacích organizací. 

V našem Vzdělávacím centru Vám zajistíme akreditovaná vzdělavání, která probíhají prezenční i distanční formou.

Najdete nás na adrese: 

OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV
DŘEVAŘSKÁ 332 
541 03 TRUTNOV - POŘÍČÍ

MAJÁK CNRP + ZVONEK SAS
NÁRODNÍ 199  
541 01 TRUTNOV 


Statutární zástupce, ředitel : JUDr. Ing. Jiří Špelda
Zástupce ředitele : Bc. Dita Kujovská

IČO: 43465439
Číslo účtu: 2107495444/2700 -  UniCredit Bank Czech republic, a.s.