Domácí zdravotní služba

Kontaktní údaje:

vrchní sestra: Bc. Dita Kujovská
mobil: 777 736 071,
e-mail: zdravotnisluzba@tu.hk.caritas.cz

 

Domácí zdravotní služba 

Domácí zdravotnická služba je terénní služba zajišťující komplexní ošetřovatelskou péči nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí. Péče je indikována lékařem a hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Služba je poskytována kvalifikovaným středním zdravotnickým personálem s patřičným vzděláním, registrací a předepsanou praxí. Terénní zdravotnická služba poskytuje odbornou péči nepřetržitě 7 dní v týdnu.

Místo poskytování služby:                                    

 • Domácnosti pacientů   

 Doba poskytování služby:                                                   

 • 7 dní v týdnu - nepřetržitě

Základní činnosti:

 •  komplexní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská RHB
 •   ošetřování chronicky nemocných a nemocných v terminálním stadiu
 •   sledování fyziologických funkcí, měření glykémie, krevního tlaku a tepu
 •   odběry krve a biologického materiálu
 •   příprava a podávání léků, aplikace injekční a infuzní terapie     
 •   péče o centrální venózní katetry a porty                                                                     
 •   aplikace inzulínu a antikoagulační terapie, nácvik aplikace
 •   převazy dekubitů, bércových vředů a pooperačních ran
 •   cévkování  a péče o perm. katetry a stomie

Další důležité údaje o službě:

 • Zdravotnická služba respektuje v plném rozsahu integritu pacienta s jeho vlastním sociálním prostředím i individuální vnímání kvality života. Proto je každý pacient posuzován z bio – psycho - sociálního hlediska a při poskytování domácí zdravotnické péče je vždy aplikován celostní přístup. Domácí zdravotní služba pomáhá naplňovat cíl všech moderních systémů zdravotnické péče, tedy minimalizovat pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních. Služba je poskytována víceoborovým (multidisciplinárním) týmem pracovníků, kteří poskytují péči (odbornou a specializovanou) a pomoc (laickou) v takovém rozsahu, který je dán aktuálním stavem pacienta a stavem jeho vlastního sociálního prostředí.

Sužbu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  podmínkách jejich poskytování.