Domácí zdravotní služba

 
domaci zdravotni sluzba

Vedoucí služby

Bc. Dita Kujovská
mobil: +420 777 736 071

Domácí zdravotní služba je terénní služba zajišťující komplexní odbornou zdravotní péči nemocným v jejich přirozeném domácím prostředí. Péče je indikována lékařem a hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Služba je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem s odpovídajícím vzděláním a předepsanou praxí. Terénní zdravotnická služba poskytuje péči nepřetržitě 7 dní v týdnu.

Zdravotnická služba respektuje v plném rozsahu integritu pacienta s jeho vlastním sociálním prostředím i individuální vnímání kvality života. Proto je každý pacient posuzován z bio – psycho - sociálního hlediska a při poskytování domácí zdravotnické péče je vždy aplikován celostní přístup. Domácí zdravotní služba pomáhá naplňovat cíl všech moderních systémů zdravotnické péče, kterým je minimalizovat pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních.

Zdravotní služba poskytuje:

•       komplexní odbornou zdravotní péči, ošetřovatelské RHB
•       ošetřování chronicky nemocných a nemocných v terminálním stadiu
•       sledování fyziologických funkcí, měření glykémie, krevního tlaku a tepu
•       odběry krve a biologického materiálu
•       přípravu a podávání léků, aplikaci injekční a infuzní terapie    
•       péči o centrální venózní katetry a porty                          
•       aplikaci inzulínu a antikoagulační terapie, nácvik aplikace
•       převazy dekubitů, bércových vředů a pooperačních ran
•       cévkování a péči o perm. katetry a stomie

Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dní v týdnu a je zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Vzhledem k umístění sídla služby v Trutnově a znalosti místních poměrů je zajištěno operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích do 25 km.


Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.