Kontakty

Bc. Dita Kujovská

Tel.: 777 736 071
vrchní sestra, sociální pracovník

Bc. Regina Sýkorová

vedoucí pečovatelské služby

Alena Kážová, DiS.

Tel.: 739 327 570
vedoucí služby MAJÁK, sociální pracovník

Mgr. Jana  Vlčková

vedoucí služby ZVONEK pro rodinu, sociální pracovník

Marie  Špicarová

vedoucí půjčovny zdravotních pomůcek

Ing. Linda Paterová

Tel.: 734 641 871
vedoucí centra dobrovolníků, koordinátor TKS