Záměry

Tříkrálová sbírka 2021

 • Oblastní charita Trutnov

  • Dostavba půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek:rnSkladovací prostory pro uskladnění zdravotních pomůcek jsou dlouhodobě nevyhovující (malá plocha, nemožnost bezbariérových úprav). Řešením je již započaté budování přístavby v roce 2020 ke stávajícímu objektu OCH Trutnov s parametry, které budou provozu půjčovny plně vyhovovat.

   74 400 Kč
  • Nákup sterilizátoru pro službu Domácí zdravotní péče:\r\nNový sterilizátor by měl nahradit stávající, který již plně nevyhovuje normám. Využívá se především ke sterilizaci chirurgických nástrojů  a převazového materiálu nezbytného k provádění drobných výkonů a převazů v Domácí zdravotní a hospicové péči.

   36 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   6 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   3 600 Kč