Záměry

Tříkrálová sbírka 2020

 • Oblastní charita Trutnov

  • Domácí hospicová-paliativní péčernDomácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.rnrnČástka bude použita na zajištění provozu této služby, na její podporu, propagaci.

   92 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
   Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   5 000 Kč
  • Mimořádné situace\r\nKrytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   3 000 Kč