Záměry

Tříkrálová sbírka 2022

 • Oblastní charita Trutnov

  • Zakoupení nových elektrických polohovatelných lůžek pro půjčovnu, jejíž hlavní činností je zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek všem potřebným se sníženou soběstačností. Ti pak, i přes svůj handicap, mohou zůstávat doma, ve svém přirozeném prostředí, což kladně přispívá na jejich zdravotní stav. Sklad pomůcek je neustále obnovován. Díky výtěžku minulého roku jsme byli schopni vystavět nové prostory. Pomůcky tak budou uskladněny ve větších prostorech a přehledněji. Polohovací elektrická lůžka jsou často z řad klientů poptávána a bohužel jich je stále nedostatek.

   60 000 Kč
  • Příspěvek na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou - paliativní péči, která se věnuje pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci. Cílem služby je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění, ale také mírnit tělesné i duševní strádání pacienta. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně, v bezpečí domova a v kruhu svých blízkých. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat. V tuto chvíli potřebujeme obměnit jeden vůz.

   32 000 Kč
  • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore. Podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   5 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a jiných mimořádných událostí.

   3 000 Kč