Záměry

Tříkrálová sbírka 2023

 • Oblastní charita Trutnov

  • Vybavení pro domácí hospicovou službu - zakoupení nových zdravotnických brašen s vybavením a nových diagnostických přístrojů.

   176 000 Kč
  • Dlouhodobá psychologická a psychoterapeutická pomoc pro děti s traumatem pro děti z pěstounských rodin.
   Hlavním problémem pěstounských dětí je zpracování traumat z minulosti. Momentálně jsme schopni proplatit dítěti max. 10 terapií ročně, což je pro některé nedostačující. Cílem je tedy zajistit potřebnou psychologickou a psychoterapeutickou pomoc pro děti v potřebné intenzitě a rozsahu.

   96 000 Kč
  • Aktivizační pomůcky pro seniory - aktivizační kufříky pro nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

   22 400 Kč