Podporují nás

 

Bez názvu

mv

nadace_cez_galerie-980

DÁRCI

dárci

OBCE
které nás v roce 2021 podpořily

 Malé Svatoňovice,  Velké  Svatoňovice,  Mladé  Buky,  Radvanice, Hajnice,  Chvaleč,
  Pilníkov,  Jívka,  Chotěvice,  Havlovice,  Úpice,  Lampertice,Rudník2

 

PROJEKTY

NADACE ČEZ PODPOŘILA NAŠI CHARITU A PŘISPĚLA K FINANCOVÁNÍ VOZU PRO TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Nadace ČEZ podpořila v rámci projektu podpory regionu 2022 službu terénní pečovatelské služby a přispěla částkou 250.000,-Kč
k zakoupení nového autmobilu Mazda2 Hybrid, který bude sloužit v terénu našeho regionu pečovatelské službě. Pořízením automobilu se zajistí dostupnost naší služby a klientům tak umožní prožít důstojný život v bezpečí domova, v kruhu svých nejbližších, bez nutnosti umístění v pobytovém zařízení sociální péče. 

312808353_459628889569036_581033688578443337_n

POTRAVINOVÁ, HUMANITÁRNÍ POMOC A VÝUKA ČEŠTINY PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY
 - financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022. V rámci dotačního programu jsme získali částku 146 000,-Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na úhradu kurzů českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky a k poskytování potravinové a humanitární pomoci. 

mv         uksrdce

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL PRO OBLASTNÍ CHARITU TRUTNOV

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Realizací projektu dojde k pořízení pěti hybridních automobilů pro potřeby terénních sociálních služeb Oblastní charity Trutnov. Konkrétně bude podpořena Pečovatelská služba, Poradna paliativní péče a sociálně aktivizační služba ZVONEK pro rodiny s dětmi. Rozšířením vozového parku bude dosaženo především vyšší okamžitékapacity obsluhovaných klientů a výrazného zvýšení mobility sociálních pracovníků. Díky tomu bude Oblastní charita Trutnov schopna pokrýt zvyšující se poptávku po těchto službách.

yar 003yar 006yar 010

NADACE ČEZ PODPOŘILA NAŠI CHARITU A PŘISPĚLA K FINANCOVÁNÍ VOZU PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI
Nadace ČEZ podpořila v rámci projektu na podporu regionů 2020 službu domácí hospicové péče Oblastní charity Trutnov a přispěla na nákup terénního vozu Dacia Duster. Vůz bude sloužit terminálně nemocným pacientům v Trutnově a okolních obcích v podhůří Krkonoš od července 2020. - Domácí hospicová péče

DSCN8447    DSCN8449    DSCN8451

AUTOMOBILY PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TRUTNOV
 - je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a osobní asistence. Služby jsou prioritně poskytovány v obcích, které neposkytují svým občanům terénní sociální služby. Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, a osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Předmětem je nákup automobilů terénní sociální služby.Automobily využívají služby Osobní asistence , Pečovatelská služba a ZVONEK pro rodinu - SAS od února 2018

IMG_0514_final  DSCN7291  DSCN7288  DSCN7240  

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI
 - je spolufinancován Evropskou unií.
Součástí projektu Královéhradeckého kraje je služba ZVONEK pro rodinu - SAS
Projekt skončil 2021.

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V KOMPLEXNÍM POJETÍ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STÁDIU
 - financován z Programu švýcarsko-české spolupráce
V roce 2015 byl zahájen Projekt  a kladlo se za cíl zkvalitnit a zefektivnit služby poskytované pacientům v domácí péči a zvýšit všeobecné povědomí o problematice paliativní péče. Financován byl z Programu švýcarsko-české spolupráce a umožnil dovybavení půjčovny zdravotnických pomůcek, díky čemuž bylo uspokojeno více pacientů v domácím léčení. Dále bylo z grantu financováno vzdělávání zdravotnického personálu, jeho vybavení a edukace širší veřejnosti prostřednictvím místních periodik a přednášek na základních školách. Realizace Programu  švýcarsko - české spolupráce byla ukončena  30. října 2016. 

půjčovna pomůcek   DSCN7369  DSCN7307