Pečovatelská služba

Kontaktní údaje:

vedoucí služby: Bc. Regina Sýkorová
mobil: 777 736 079
e-mail: regina.sykorova@tu.hk.caritas.cz
 
 

Domácí pečovatelská služba

 
Je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.                         

 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Registr sociálních služeb IČ 3110951.

Úřední hodiny pro veřejnost                                                        Provozní doba terénní služby:  
 Pondělí:  7:30 - 9:00       13:00 - 15:00                                            Pondělí:  7:00 - 20:00  
 Úterý:       --------                  --------                                                   Úterý:      7:00 - 20:00  
 Středa:    7:30 - 9:00      13:00 - 15:00                                            Středa:     7:00 - 20:00    
 Čtvrtek:     ---------           13:00 - 15:00                                            Čtvrtek:    7:00 - 20:00  
 Pátek:       ---------                ---------                                                  Pátek:      7:00 - 20:00   
                                                                                                         Sobota:    7:00 - 15:00      16:00 - 20:00  
                                                                                                          Neděle:    7:00 - 15:00      16:00 - 20:00  
Konzultace mimo úřední hodiny po telefonické domluvě  
Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti uživatelů sociálních služeb 2020 ke stažení zde: Pečovatelská služba - dotazníkové šetření 2020.pdf 

Ceník a dokumenty pečovatelské služby ke stažení zde:

Základní informace pro zájemce o pečovatelskou službu 1.5.2020.doc.pdf