MAJÁK - centrum NRP

Kontaktní údaje: 

vedoucí služby: Alena Kážová, DiS
mobil: 739 327 570

e-mail: alena.kazova@tu.hk.caritas.cz

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny Centra MAJÁK - NRP na adrese Školní 13, Trutnov až do odvolání zrušeny.
Konzultace poskytujeme po telefonické dohodě.  Volejte kdykoli pondělí – pátek od 8 do 16 hodin. Kontakt: 739 327 570

Poslání centra MAJÁK

Posláním Centra MAJÁK je prostřednictvím doprovázení poskytovat podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem svěřeným do náhradní rodinné péče a osobám, které o ně pečují. Dále pak vést odbornou část přípravy žadatelů na základě zadání krajského úřadu a šířit myšlenku náhradní rodinné péče mezi širokou veřejnost.

Cíle:

 • Dítě vyrůstající v podnětném, přijímajícím, bezpečném a stabilním prostředí, které zajišťuje jeho všestranný rozvoj.
 • Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
 • Posilovat vztah dítěte k jeho biologické rodině a zajistit bezpečný kontakt s blízkými osobami, pokud je to v jeho zájmu.
 • Rozvíjet dovednosti a znalosti náhradních rodičů.
 • Pozitivní vnímaní náhradní rodinné péče širokou veřejností.
 • Vyhledávání nových náhradních rodičů a jejich odborná příprava.

Cílová skupina:

 • Děti v systému náhradní rodinné péče (do 18 let věku).
 • Osoby pečující o dítě v pěstounské péči (pěstouni, poručníci) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu).
 • Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči.
 • Všechny výše uvedené osoby, které žijí ve: 
 • Správním obvodu obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji: Trutnov, Vrchlabí, Jičín, Nová Paka, Jaroměř.
 • Správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem v Královéhradeckém kraji: Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov.
 • Správním obvodu obcí v Libereckém kraji: Studenec, Horní Branná, Martinice v Krkonoších, Jilemnice, Libštát, Košťálov, Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Střihov.
 • Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých dalších práv dle § 8 ZSPOD.

Osobám, které se na naši službu obrátí, ale nespadají do cílové skupiny Centra MAJÁK, jsou poskytnuty informace a kontakty na jiné možné poskytovatele těchto služeb.

Zásady činnosti:

Nejlepší zájem dítěte

 • Při poskytování sociálně právní ochrany pracovníci Centra MAJÁK vždy hledí na zájem a blaho dítěte, ochranu rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.
 • Podpora rodiny jako celku, zahrnující spolupráci rodiny biologické i rodiny náhradní.

Partnerství, respekt a tolerance

 • Respektujeme jedinečnost, přání a názor klientů, kterým vždy nasloucháme a bereme je jako partnery.
 • Klienti jsou aktivními účastníky při zajišťování svých potřeb a řešení konkrétních situací. Spolupráce, konzultace a kooperace jsou klíčové pro dosažení pozitivních výsledků.
 • Garantujeme rovný přístup ke klientům bez ohledu na jejich původ, víru, pohlaví nebo sexuální orientaci.

Legalita:

 • Veškerá naše činnost je vykonávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy, etickým kodexem Charity ČR a etickým kodexem sociálního pracovníka.

Profesionalita:

 • Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce a pravidelně se dále vzdělávají ve specifických oblastech a moderních poznatcích z oblasti náhradní rodinné péče. 

Kontakty:

Sociální pracovnice
Bc. Marcela Souralová
tel.: 605 203 573
 
Sociální pracovnice
Bc. Michaela Chlápková
tel.: 734 680 204

Seznam poskytovaných činností

Oblastní charita Trutnov byla rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dle § 48 odst. 2 ZSPOD. Výkon sociálně-právní ochrany zajišťují dvě služby OCH TU – Centrum MAJÁK a ZVONEK pro rodinu.

Rozdělení činností v rámci pověření dle § 48 odst. 2 ZSPOD:

MAJÁK – Centrum náhradní rodinné péče

 • Vyhledávání dětí uvedených v § 6 (v souladu s §2 odst. 2) ZSPOD.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Zajištění krátkodobého hlídání a respitní péče.
 • Podpora při přípravě a realizaci kontaktu s rodiči svěřených dětí.
 • Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci.
 • Zprostředkování možnosti bezplatného vzdělávání.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu.
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c)).
 • Poskytování poradenské pomoci osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy (§ 11 odst. 1 písm. d)).
Pracovní doba Úřední hodiny v kanceláři Terénní služba (návštěvy v rodinách)
Pondělí - Pátek Úterý Pondělí - Pátek
8:00 - 17:00 9:00 - 16:00 (nebo dle telefonické domluvy) (dle telefonické domluvy)

Další činnosti Centra MAJÁK

 • jednodenní výlety a vícedenní pobyty pro děti,
 • vzdělávání pěstounů (např.: semináře, víkendové vzdělávací pobyty),
 • canisterapie pro děti v náhradní rodinné péči,
 • zprostředkování služeb jako je např. doučování,
 • aktivity seznamující veřejnost s problematikou náhradní rodinné péče,
 • příprava příbuzných na roli pěstouna.

MAJÁKOVINY ke stažení zde: Majákoviny 2019.pdf