Program Michaela

Dobrovolnický program Michaela

Dobrovolnický program Michaela má udělenou akreditaci Ministerstvem vnitra do roku 2025. Akreditace je udělena na vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci seniorům a osobám se zdravotním a mentálním onemocněním či s tělesným postižením. Cílem dobrovolnictví v tomto programu  je zkvalitnit a zpříjemnit život seniorů, nemocných a hendikepovaných lidí, zmírnit jejich osamělost, podpořit jejich aktivitu a integraci do společnosti v nejvyšší možné míře. Podpora aktivity, tvořivosti, orientace ve společnosti. Organizační i časové odlehčení pečující rodině či instituci.

Činnosti a aktivity dobrovolníků:

 • povídání, vedení rozhovoru
 • procházka, dle možností klienta                                                                          
 • četba, předčítání
 • výtvarné práce
 • doprovod na kulturní akce
 • jiné - dle založení klienta i dobrovolníka
 • jednorázové sezonní úklidy v přijímajících organizacích, např: pomoc při jarním nebo podzimním úklidu zahrad, pomoc při výzdobě organizací na téma zrovna probíhajících svátků (Velikonoce, Vánoce atd.)

Místo výkonu dobrovolnické služby:

Dobrovolnická činnost je vykonávána zejména ve městě Trutnov. Po dohodě s dobrovolníkem může být vykonávána v jakékoliv přijímací organizaci v Královehradeckém kraji s níž má Oblastní charita Trutnov uzavřenou smlouvu o dobrovolnictví. Přijímající organizace může být domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou, stacionář a jiné.

Dobrovolník by měl ideálně být:

 • starší 15 let (mladší 18 let se souhlasem rodičů)                
 • trestně bezúhonný - předložení výpisu z rejstříku trestů
 • komunikativní, trpělivý, empatický, tvůrčí 
 • schopen zachovat kodex mlčenlivosti