Tříkrálová sbírka 2020

Poděkování Tříkrálová sbírka 2020
S velkým úspěchem proběhla v druhém lednovém týdnu jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka. Díky nadšeným tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům se můžeme opět pochlubit rekordní částkou 252.393,- Kč. Skupinek s tříkrálovými pokladničkami jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 59. Přímo ve městě Trutnov bylo vybráno do 29 pokladniček rekordních 109. 456,- Kč. Padl i nový rekord částky v jedné pokladničce 12.403- Kč.
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2020 bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu, propagaci.
Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.
Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.
 
Tradiční Tříkrálový koncert v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově organizovaný smíšeným pěveckým sborem Chorea Corcontica a hosty ze souboru ZUŠ Asinus muzicus, vynesl nádherou částku 10.574,- Kč. Smíšenému pěveckému souboru a souboru Asinus muzicus děkujeme za příjemné chvíle strávené při poslechu jejich vystoupení.
 
Letošní Tříkrálová sbírka byla plná překvapení, nadšení, radosti a skvělé spolupráce se všemi, kdo se organizačně zapojili a napomohli ke zdárné realizaci takto náročné a jedinečné akce. Velmi upřímná a srdečná spolupráce byla také se všemi tříkrálovými skupinkami a jejich vedoucími. Pozitivní reakce všech, kdo se do sbírky zapojili, a celkový rekordní výnos potvrdil důvěru v tuto sbírku. Děkujeme vám!
Oblastní charita Trutnov velmi děkuje všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček. Všem, kdo věří ve smysluplnost této sbírky, darují finanční částku a tím podpoří činnost a práci naší Oblastní charity Trutnov. Děkujeme!!
 
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová
Rozpečetěno 59 z 59 úředně zapečetěných pokladniček.