Tříkrálová sbírka 2020

Poděkování Tříkrálová sbírka 2020
S velkým úspěchem proběhla v druhém lednovém týdnu jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka. Díky nadšeným tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům se můžeme opět pochlubit rekordní částkou 252.393,- Kč. Skupinek s tříkrálovými pokladničkami jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 59. Přímo ve městě Trutnov bylo vybráno do 29 pokladniček rekordních 109. 456,- Kč. Padl i nový rekord částky v jedné pokladničce 12.403- Kč.
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2020 bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu, propagaci.
Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.
Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.
 
Tradiční Tříkrálový koncert v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově organizovaný smíšeným pěveckým sborem Chorea Corcontica a hosty ze souboru ZUŠ Asinus muzicus, vynesl nádherou částku 10.574,- Kč. Smíšenému pěveckému souboru a souboru Asinus muzicus děkujeme za příjemné chvíle strávené při poslechu jejich vystoupení.
 
Letošní Tříkrálová sbírka byla plná překvapení, nadšení, radosti a skvělé spolupráce se všemi, kdo se organizačně zapojili a napomohli ke zdárné realizaci takto náročné a jedinečné akce. Velmi upřímná a srdečná spolupráce byla také se všemi tříkrálovými skupinkami a jejich vedoucími. Pozitivní reakce všech, kdo se do sbírky zapojili, a celkový rekordní výnos potvrdil důvěru v tuto sbírku. Děkujeme vám!
Oblastní charita Trutnov velmi děkuje všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček. Všem, kdo věří ve smysluplnost této sbírky, darují finanční částku a tím podpoří činnost a práci naší Oblastní charity Trutnov. Děkujeme!!
 
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová
OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Bernartice319 321 Kč
Chotěvice14 071 Kč
Dolní Olešnice310 708 Kč
Havlovice217 436 Kč
Horní Maršov26 775 Kč
Janské Lázně216 414 Kč
Mladé Buky28 708 Kč
Pilníkov317 698 Kč
Radvanice39 044 Kč
Svoboda nad Úpou39 762 Kč
Trutnov30109 456 Kč
Vlčice26 554 Kč
Žacléř28 296 Kč
Zlatá Olešnice18 150 Kč
Koleda celkem59252 393 Kč
Rozpečetěno 59 z 59 úředně zapečetěných pokladniček.