Pečovatelská služba Trutnov

 
tereni pecovatelska sluzba

Vedoucí služby

Bc. Regina Sýkorová
mobil: +420 777 736 079
 

Sídlo služby

Dřevařská 332
541 03 Trutnov 
tel.: 499 817 366

Je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, ale také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů.                         

Pečovatelská služba poskytuje

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Úřední hodiny pro veřejnost:                                                 Provozní doba terénní služby:
                                  Pondělí:   7:30 - 9:00      13:00 - 15:00                                            Pondělí až Pátek:    7:00 - 20:00
                                  Úterý:          -------                -------                                                    Sobota a Neděle:     7:00 - 15:00      16:00 - 20:00
                                  Středa:     7:30 - 9:00      13:00 - 15:00
                                  Čtvrtek:       -------            13:00 - 15:00
                                  Pátek:         -------                -------
                                                            Konzultace mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.
 
Služba je poskytována 7 dní v týdnu, ve vymezené době a je hrazena dle platného ceníku služby.

Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Registr sociálních služeb IČ 3110951.Sociální pracovnice
Lenka Kopecká DiS.
mobil: +420 733 741 039

 

Dokumenty k nahlédnutí ve formátu PDF
ceník od 1.9.2022.pdf

Postup pro podávání stížností.pdf
vnitřní pravidla PS.pdf
Základní informace pro zájemce o pečovatelskou službu.pdf

Veřejný závazek