Program Štěpán

Dobrovolnický program  Štěpán           

Dobrovolnický program Štěpán má udělenou akreditaci Ministerstvem vnitra do roku 2025. Akreditace je udělena na vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území Královéhradeckého kraje. Cílem dobrovolnictví tohoto programu je  pomoci s vytvářením smysluplných volnočasových aktivit v  zařízeních pro děti a mládež, doučování jednotlivců, adaptací a integrací dětí mezi vrstevníky, preventivně působit proti sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

Činnosti a aktivity dobrovolníků :

 • povídaní, vedení rozhovoru
 • procházka                                                                                                            
 • četba, předčítání 
 • výtvarné práce
 • doučování 
 • vedení kroužků, výuka různých aktivit
 • canisterapie
 • pomoc dobrovolníků při chodu a údržbě zařízení pro děti a mládež
 • pomoc při organizování výletů, kulturních akcí (besídky, vystoupení, výstavy a jiné)

Místo výkonu dobrovolnické služby:

Dobrovolnická činnost je vykonávána zejména ve městě Trutnov. Po dohodě s dobrovolníkem může být vykonávána v jakékoliv přijímací organizaci v Královehradeckém kraji s níž má Oblastní charita Trutnov uzavřenou smlouvu o dobrovolnictví. Přijímající organizace může být dětský domov, nízkoprahové zařízení, stacionář a jiné. 

Dobrovolník by měl ideálně být: 

 • starší 15 let (mladší 18 let se souhlasem rodičů)   
 • trestně bezúhonný - předložení výpisu z rejstříku trestů
 • komunikativní, trpělivý, empatický, tvůrčí, s pozitivním vztahem k dětem