Program Štěpán

Dobrovolnický program  Štěpán           

Dobrovolnický program Štěpán má udělenou akreditaci Ministerstvem vnitra do roku 2022. Akreditace je udělena na vyslíání dobrovolníků v rámci krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území Královéhradeckého kraje.

Posláním dobrovolnického programu Štěpán

je  pomoci s vytvářením smysluplných volnočasových aktivit v  zařízeních pro děti a mládež, doučování jednotlivců, adaptací a integrací dětí mezi vrstevníky, preventivně působit proti sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

Činnosti a aktivity dobrovolníků :

 • rozhovor
 • procházka                                                                                                                      
 • četba, přečítání
 • výtvarné práce
 • doprovod na kulturní akce
 • jiné - dle založení klienta i dobrovolníka
 • pomoc dobrovolníků při chodu a údržbě zařízení pro děti a mládež
 • pomc při organizování výletů, kulturních akcí (besídky, vystoupení, výstavy apod.)

Místo výkonu dobrovolnické služby:

Dobrovolnická služba je vykonávána v regionu Trutnov, zejména ve městě Trutnov.

Povaha dobrovolnické služby:

Dlouhodobá, dobrovolník = společník

Typický dobrovolník pro tuto činnost:

 • minimální věk 15 let
 • trestně bezúhonný
 • komunikativní, trpělivý, empatický, tvůrčí, s pozitivním vztahem k dětem