ZVONEK pro rodinu

Kde nás najdete

Adresa

ul. Školní 13, Trutnov 54101

Oblast působnosti

Správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov (Trutnov a okolní obce do 30km)

 

Na koho se můžete obrátit

Bc. Lukáš Povolný

sociální pracovník
Tel.: 736 511 527 E-mail: 7nxk9WfgchyxaYUSankr1W77~bGk9W7r

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

ZVONEK pro rodinu

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Oblastní charita Trutnov

Kraj
Královéhradecký kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Korespondenční adresa
Dřevařská 332, Trutnov 54102

Vedoucí služby
Bc. Lukáš Povolný

Registrační číslo služby
2788586

Poslání a cíle

Posláním služby je poskytnout podporu rodičům, kteří péči o své děti zvládají obtížně a předcházet nebo zmírňovat dopady nepříznivé situace na rodinu jako celek. Pomáháme odvrátit možnost odebrání dítěte z rodiny a podporujeme rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Pod funkční rodinou si lze představit rodinu, která plní všechny funkce rodiny a tím zabezpečuje dítěti dobrý vývoj a prosperitu. V případech, kdy dítě nemůže žít v původní rodině, podporujeme zachování vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi. 

 

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti