Adresář

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi

Tel.: 491 427 746
Borská 616/621, Náchod, 547 01
Vedoucí služby: Bc. Ivana Pašťálková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Zapůjčujeme zdravotní pomůcky, které usnadňují nemocným léčbu a pohyb a rodinám péči a manipulaci s nemocným. Pomůcky umožňují kompenzovat dočasný i trvalý zdravotní handicap, zkvalitňují život lidem upoutaným na lůžko a pomáhají při provádění rehabilitací - stránky služby

Seznam lidí

Bc. Alena Kolínová - sociální pracovník