MAJÁK

MAJÁK doprovází pěstounské rodiny

MAJÁK - centrum náhradní rodinné péčeMAJÁK

 

Vedoucí služby, sociální pracovník

Mgr. Kateřina Romančáková

tel: 739 327 570,

 e-mail: majak@tu.hk.caritas.cz

  

Poslání centra MAJÁK

Posláním Centra MAJÁK je prostřednictvím doprovázení poskytovat podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem svěřeným do náhradní rodinné péče a osobám, které o ně pečují. Dále pak vést odbornou část přípravy žadatelů na základě zadání krajského úřadu a šířit myšlenku náhradní rodinné péče mezi širokou veřejnost.

Cíle centra MAJÁK

 •  podpora rodiny jako celku, zahrnující spolupráci rodiny biologické i rodiny náhradní.
 •  hlavním cílem všech činností je vždy zájem dítěte
 • vzdělávání náhradních rodičů v oblastech výchovných kompetencí, komunikace, specifiky přístupu k  dětem v náhradní rodině i jiných aktuálních tématech dle potřeb skupiny
 • udržení případně zkvalitnění vztahů v rodinách biologických i náhradních
 •  podpora náhradních rodin v krizových situacích
 •  šíření myšlenek náhradní rodinné péče pro veřejnost, vyhledávání nových náhradních rodičů, příprava žadatelů o náhradní rodičovství
 •  dosažení co možná největší samostatnosti a nezávislosti uživatele s pomocí našich služeb a postupné osamostatnění a nabytí nezávislosti
 • spokojenost zájemců s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
 •  individuální plánování a přehodnocování péče
 •  citlivý přístup ke všem otázkám života uživatele
 • respektování všech práv a svobod uživatelů

Cílová skupina

 •  osoby pečující a osoby v evidenci
 • děti v systému náhradní rodinné péče
 •  zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči
 • každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých dalších práv dle § 8 zákona o SPOD

Nabízíme v rámci dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 4 a souvisejících ZSPOD a podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. o sociálně-pravní ochraně dětí:

 • pomoc, podporu, doprovázení a poradenství při výkonu pěstounské péče
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
dále nabízíme aktivity jako jsou:
 • svépomocná skupina pěstounů 

 • canisterapie, muzikoterapie, arteterapie   

 • výtvarné a rukodělné dílny

 • víkendy a prázniny u koní

 • etické, vztahové a komunikační dílny

 • vzdělávání

 • teoretická příprava žadatelů o pěstounskou péči nebo osvojení

 • aktivity pro veřejnnost seznamující s problematikou osvojení a pěstounské péče

 • zprostředkování služeb jako je - doučování, doprovod dětí např. do kroužků 

 • výlety, víkendové pobyty

 • příspěvek na odlehčovací pobyt nebo tábory 

MAJÁK najdete v centru města Trutnova pod Krakonošovým nám. ul.ŠKOLNÍ 13, rohová budova ZUŠ (ve 2 patře)    

 Pracovní doba         Úřední hodiny v kanceláři        Terénní služby ( návštěvy v rodinách)    
 pondělí - pátek                           úterý                                                       pondělí - pátek    
  8:00 - 17:00              9:00 - 16:00 ( nebo dle tel. domluvy )             ( dle telefonické domluvy )    
     

     logo - Hledáme rodiče

 

 Jsme zapojeni do kampaně " Hledáme rodiče"