20170108_11360820170108_120201

 

 

 

 

Oblastní charita Trutnov

Vás zve k účasti na

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

Sbírka proběhne na Trutnovsku a ve Vrchlabí 

od 05. ledna do 11. ledna 2018

          VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2018 je určen na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech. Dále je výtěžek směřován na podporu Potravinového a humanitárního skladu, který pomáhá jednotlivcům a rodinám v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

       Již tradičně sbírku podpoří vystoupení smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica připravované sbormistryní Evou Slaninovou. Jako host se představí smíšený pěvecký sbor Záboj ze Dvora Králové nad Labem vedený sbormistry Petrem Růžičkou a Vítem Mišoněm. Koncert pro Tříkrálovou sbírku se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018 v 16:00 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Trutnov.

Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojíte a přispějete k úspěšnému uskutečnění této sbírky, patří velký dík a uznání.

Za Oblastní charitu Trutnov koordinator sbírky
Martina Vágner Dostálová
martina.vagner.dostalova@tu.hk.caritas.cz    
tel. 737 333 665

banner_TKS2018_640x130_300dpi 

321321321654/321