Adresář

Odlehčovací služba

Tel.: 731 598 890
Dukelská 750, Litomyšl, 570 01
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Mikulecká, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním služby Respitní péče Jindra je poskytnout během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči osobě, která je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislá na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.

Cílem pobytové odlehčovací služby je:

  • Osobě závislé na pomoci druhého je během pobytu zajištěna potřebná míra individuální podpory při naplňování jeho biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb.
  • Pečující osoba si odpočinula a nabrala nové síly k tomu, aby se o svého blízkého mohla i nadále starat.
  • Pečující osoba ví, jak řešit záležitosti související s pečováním o blízkého.
  • Pečující osoba získala čas k řešení nové životní situace.

Seznam lidí

Mgr. Martina Macková, Ph.D. - sociální pracovnice
Gabriela Čermáková - pracovník sociálních služeb
Denisa Stodolová - pracovník sociálních služeb
Petra Žďárová - pracovník sociálních služeb
Bc. Růžena Hagarová - pracovník sociálních služeb
Jana Machová - pracovník sociálních služeb
Anna Šimková - pracovník sociálních služeb
Milena Lebedová - pracovník sociálních služeb
Lenka Osecká - pracovník sociálních služeb
Ludmila Girčáková - pracovník sociálních služeb
Petra Reichertová - pracovník sociálních služeb