ZVONEK pro rodinu

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

ZVONEK pro rodinu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Základní principem sanace rodiny je pomoc dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině.

 

Kontakt: Mgr. Zuzana Radoňová, vedoucí službycentrum sanace rodin zvonek pro rodinu

tel.: 736 511 527, e-mail: zuzana.radonova@tu.hk.caritas.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Služba obsahuje všechny činnosti dle vyhlášky 505/2006 Sb.:

      a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivit,

   

  b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

   

  c) sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
     d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování                           

 Úřední hodiny pro ambulantní služby:

   -  každý čtvrtek od 16:00 do 18:00             - ostatní dny po telefonické domluvě