ZVONEK pro rodinu


  • Tel.: 736 511 527
 
ul. Školní 13, Trutnov, 541 01 Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Radoňová - sociální pracovník

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Zuzana Radoňová - sociální pracovník