Půjčovna zdravotních pomůcek


  • Tel.: 730 554 320, 499 817 366
 
ul. Dřevařská 332, Trutnov, 541 03 Vedoucí služby: Marie Špicarová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík) Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Špicarová - vedoucí zařízení