Pečovatelská služba


  • Tel.: 777 736 079, 499 817 366
 
ul.Dřevařská 332, Trutnov, 541 03 Vedoucí služby: Bc. Regina Sýkorová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

 Doprava služebním vozidlem


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Regina Sýkorová - vedoucí zařízení