Osobní asistence


  • Tel.: 733 755 828, 499 817 366
 
ul.Dřevařská 332, Trutnov, 541 03 Vedoucí služby: Mgr. Tereza Doubicová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Tereza Doubicová - vedoucí zařízení