Domácí hospicová - paliativní péče


  • Tel.: 499 817 366, 777 736 071
 
u. Dřevařská 332, Trutnov, 541 03 Vedoucí služby: Bc. Dita Kujovská - vrchní sestra, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Dita Kujovská - vrchní sestra, sociální pracovník