Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

                  

ÚSEPĚCH MRAZIVÉ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

V prvních lednových dnech již posedmnácté proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. I přes pravé zimní mrazivé počasí se díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům může pochlubit nádhernou částkou 185 369,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 50. Dalších 7 pokladniček bylo umístěno na základních a středních školách.

Výtěžek sbírky je určený na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do speciálních základních škol. Část bude použita na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci dvou dobrovolnických programů; program Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům a program Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert pořádaný a podporovaný pěveckým souborem Chorea Corcontica, jeho letošním překvapením bylo vystoupení dětského pěveckého sboru ZUŠ Trutnov vedený M. Horáčkem. Finanční částka účastníky koncertu věnovaná do pokladniček byla krásných 7 888,-Kč.

Oblastní charita Trutnov touto cestou děkuje všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček a vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky. Zvláštní poděkování tak patří pěveckému sboru Chorea Corcontica, dětskému pěveckému sboru ZUŠ Trutnov a rovněž všem obětavým koledníkům, dobrovolníkům, vedoucím skupinek a rodinám z Trutnovské farnosti. Poděkování patří i všem těm, kteří pomohli a zapojili se do realizace sbírky v patnácti okolních obcích a městech na Trutnovsku.

 

Města, Obce                                                             Výnos v pokladničkách

 
Bernartice                                                                                                                   16 147,- Kč  
Chotěvice                                                                                                                      2 986,- Kč  
Dolní Olešnice                                                                                                              7 471,- Kč  
Horní Maršov                                                                                                                3 267,- Kč  
Jánské Lázně                                                                                                              12 517,- Kč  
Mladé Buky                                                                                                                   9 415,- Kč  
Pec pod Sněžkou                                                                                                          2 039,- Kč  
Pilníkov                                                                                                                         5 261,- Kč  
Radvanice                                                                                                                     6 252,- Kč  
Staré Buky                                                                                                                    3 346,- Kč  
Svoboda nad Úpou                                                                                                     10 784,- Kč  
Trutnov                                                                                                                       88 961,- Kč  
Vlčice                                                                                                                            4 206,- Kč  
Vrchlabí                                                                                                                        2 624,- Kč  
Žacléř                                                                                                                            6 010,- Kč  
Zlatá Olešnice                                                                                                               4 083,- Kč  

CELKEM                                                                                 185 369,- Kč

 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.