Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

                                      

 

... a opět nový rekord v Tříkrálové sbírce na Trutnovsku

výtěžek činil 188 036,- Kč

V prvních lednových dnech roku 2016 proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí 188 036,- Kč.Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 45. Dalších 7 pokladniček bylo umístěno na základních a středních školách. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 bude použit na národní i zahraniční humanitární pomoc. Více než polovina výtěžku zůstane Oblastní charitě Trutnov. První část bude použita na nákup nového devítimístného automobilu. Automobil bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do základních škol speciálních a dále pro výlety -  respitní pobyty dětí z pěstounských rodin. Druhá část výtěžku bude použita na podporu Centra dobrovolníků na realizaci dvou dobrovolnických projektů. Projekt Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům. Projekt Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase.
V průběhu Tříkrálového koncertu  jehož realizace se již po třetí chopil a svým vystoupením podpořil smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica a jako host vystoupil pěvecký sbor Colours of GTU v trutnovském kostele Narození Panny Marie bylo do pokladniček přispěno rekordních 12 676,- Kč.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, patří náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování tak patří pěveckému sboru Chorea Corcontica, pěveckému sboru Colours of GTU a rovněž všem obětavým koledníkům a vedoucím skupinek: skupince Adélky Bischofové a Radky Kubečkové, rodině Matyskových, Špeldových, Bubeníčkových z Pilníkova, pí. Aleně Mánkové z Chotěvic, pí. Haně Šulcové, pí. Janě Fišerové, bernartickým Beruškám, rodině Honzíkových z Janských Lázní, ženám z Mateřského centra Karolínka, sestřičkám charitní ošetřovatelské služby, MŠ speciální Na Struze, MŠ Srdíčko Horní Staré Město, ZŠ speciální Horní Staré Město a Voletiny, ZŠ Náchodská, ZŠ Komenského, ZŠ V Domcích, ZŠ Svoboda nad Úpou, ZŠ a MŠ  Žacléř a ZŠ Mladé Buky, ZŠ Horní Maršov, ZŠ Radvanice, Gymnázium Trutnov a také studentům Střední zdravotnické školy – vedoucím skupinek Markétě Hrachové a Zdeńkovi Tlachačovi. Paní Martině Satňkové za vedení skupinky ve Zlaté Olešnici a paní Kristýně Pačutové za realizaci sbírky v Dolní Olešnici.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.           

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová

 MĚSTO, OBEC

ČÁSTKA 

Trutnov                                              

      111. 134,-  Kč

Horní Maršov

          2. 890,- Kč 

Pilníkov

          4. 445,- Kč 

Chotěvice

          4. 906,- Kč 

Dolní Olešnice

          5. 192,- Kč 

Zlatá Olešnice

          3. 255,- Kč 

Radvanice

          5. 539,- Kč

Žacléř

          5. 938,- Kč 

Svoboda nad Úpou

          8. 525,- Kč 

Bernartice

        14. 408,- Kč

Vlčice

          2. 480,- Kč 

 Mladé Buky

          8. 069,- Kč

Jánské Lázně

       11. 255,- Kč

 CELKEM                                                           188. 036 ,- Kč