Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

                                                                           

 
   Opět nový rekord v Tříkrálové sbírce na Trutnovsku. Výnos Tříkrálové sbírky 2014 je
                                              123 419 Kč   Děkujeme !!!                                                       

 

 

 

 

 Výtěžek tříkrálové sbírky 2014 nasadil laťku vysoko

 
V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí 123 419,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli po Trutnově a okolí potkat celkem 36. Dalších 5 pokladniček bylo umístěno na základních školách. Více než polovina vybraných prostředků poputuje do trutnovské charitní pečovatelské služby, která působí v domácnostech potřebných v Trutnově a okolí a dále na podporu dobrovolníků a dobrovolnických aktivit. Další vybrané peníze budou použity již tradičně na humanitární účely u nás i v zahraničí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, patří náš upřímný dík a uznání.
Při Tříkrálovém koncertu, který byl realizován a podporován pěveckým sborem Chorea Corcontika v trutnovském kostele Narození Panny Marie bylo do pokladniček vybráno obdivuhodných 10 102,- Kč.
Zvláštní poděkování tak patří pěveckému sboru Chorea Corcontika a rovněž všem obětavým koledníkům: skupince Adélky Bishofové, rodině Matyskových, Špeldových a Křenkových, pí. Andree Sturmové, pí. Daně Naimanové , pí. Haně Ryšavé, pí. Lence Bukové, bernartickým Beruškám, rodině Honzíkových z Janských Lázní, ženám z Mateřského centra Karolínka, sestřičkám charitní ošetřovatelské služby, MŠ speciální Na Struze, ZŠ speciální Horní Staré Město a Voletiny, ZŠ Náchodská, ZŠ V Domcích, ZŠ Svoboda nad Úpou, ZŠ Žacléř a ZŠ Mladé Buky, ZŠ Horní Maršov, ZŠ Chotěvice,a také studentům Střední zdravotnické školy a Gymnázia Trutnov.
 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
             
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová

 

 

                       

Výtěžky v jednotlivých městech a obcích 

  • Trutnov                                                    80 884,- Kč

  •  Žacléř                                                        2 701,- Kč

  •  Horní Maršov                                            1 242,- Kč  

  •  Mladé Buky                                               7 098,- Kč

  •  Bernartice                                               12 752,- Kč

  •  Chotěvice                                                     518,- Kč

  •  Pec pod Sněžkou                                      3 581,- Kč

  •  Jánské lázně                                              8 146,- Kč

  • Svoboda nad Úpou                                     6 390,- Kč

                                        Děkujeme !!!!!!!!