Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

                             Poděkování za Tříkrálovou sbírku

                                           

 

V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům se podařilo vybrat rekordní částku a činí 97 246,- Kč. Na zimu, déšť a sníh nedbajících Tříkrálových skupinek jste mohli po Trutnově a okolí potkat 23 a dalších 6 pokladniček bylo umístěno na základních školách, v Mateřském centru KAROlínka, na trutnovské faře nebo kolovalo v terénu  mezi sestřičkami ošetřovatelské služby. Více než polovina celkových prostředků této sbírky poputuje do místní charitní pečovatelské služby, která působí v domácnostech potřebných v Trutnově a okolí, také na nově vzniklé Centrum dobrovolníků. Dobrovolníci ze své vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční vykonávají činnost ve prospěch druhých lidí. Další vybrané peníze budou použity již tradičně na humanitární účely u nás i v zahraničí. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování patří těmto obětavým koledníkům : rodině Matyskových, Špeldových a Ličkových, Křenkových, pí. Andree Sturmové, pí. Daně Naimanové , pí. Haně Ryšavé, dobrovolným malým hasičům z HSM, Bernartickým Beruškám, rodině Honzíkových z J.Lázní, pí. Šárce Linkové z MC, sestřičkám charitní ošetřovatelské služby, MŠ speciální Na Struze, ZŠ speciální Horní Staré Město, ZŠVoletiny, ZŠ Náchodská, ZŠ V Domcích, ZŠ Svoboda nad Úpou, ZŠ Žacléř a ZŠ Mladé Buky, také studentům Střední zdravotnické školy Trutnov. V  neposlední řadě děkuji místnímu arciděkanství v osobě otce Adriana za příjemnou spolupráci a podporu.

       JUDr. Ing. Jiří Špelda, ředitel Oblastní charity Trutnov