Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Poděkování za Tříkrálovou sbírku  

 

 

V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí 88 373,- Kč. Statečných, na zimu a chlad nedbajících tříkrálových skupinek jste mohli po Trutnově a okolí potkat 19 a dalších 9 pokladniček bylo umístěno na základních školách, v Mateřském centru KAROlínka, na trutnovské faře nebo kolovalo v terénu ošetřovatelské služby. Více než polovina celkových prostředků této sbírky poputuje do místní charitní pečovatelské služby, která působí v domácnostech potřebných v Trutnově a okolí a další vybrané peníze budou použity již tradičně na humanitární účely u nás i v zahraničí. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování patří těmto obětavým koledníkům : rodině Špeldových, Matyskových a Ličkových, Křenkových a Kujovských z Poříčí, děvčatům ze sboru Českobratrské církve, dobrovolným malým hasičům z HSM, Bernartickým Beruškám, pí. Prokopcové a jejím žákům, rodině Honzíkových z J.Lázní, pí. Šárce Linkové, MŠ speciální Na Struze, ZŠ speciální Horní Staré Město a Voletiny, Gymnáziu Trutnov a ZŠ V Domcích, Žacléř a Mladé Buky. V  neposlední řadě děkuji místnímu arciděkanství v osobě otce Adriana za skvělou spolupráci a podporu.

                                                                             Jiří Špelda, ředitel Charity Trutnov

321321321654/321