Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

 

hlavicka_641x232_obecne_96dpi

Oblastní charita Trutnov se již po devatenácté zapojí do Tříkrálové sbírky, která se uskuteční ve dnech 4. 1. až 13. 1. 2019. V těchto dnech vyjdou Tříkráloví koledníci do ulic, škol, institucí a vašich domovů. Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky vás odmění drobnou pozorností a požehnáním vašemu domu nápisem K+M+B 2019.

            Smyslem sbírky není pouze vybírání peněz, ale snaha o zachování toho, co se z naší společnosti pomalu začíná vytrácet, tím je osobní kontakt. Tříkráloví koledníci vás navštíví a popřejí vám úspěšný rok 2019, jak se zpívá v Tříkrálové koledě ,,....štěstí, zdraví vinšujeme vám....‘‘.

            VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2019 je určen na nákup lineárních dávkovačů pro Domácí zdravotní službu a domácí hospicovou péči. Tyto dvě služby poskytují odbornou pomoc nemocným a zdravotně postiženým pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Zejména v Domácí hospicové péči je nezbytné vybavení pro aplikaci paliativní terapie. Lineární dávkovače pro kontinuální aplikaci tišících prostředků zmírňují průvodní projevy terminálního stavu a významně zvyšují kvalitu života nevyléčitelně nemocných.   Druhou částí výtěžku podpoříme náš Potravinový a humanitární sklad. Sklad pomáhá jednotlivcům a rodinám, kteří se ocitli v nouzi. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

            Již tradičně sbírku podpoří vystoupení smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica připravované sbormistryní Evou Slaninovou a pěvecký sbor žáků ZUŠ Trutnov. Koncert pro Tříkrálovou sbírku se uskuteční v neděli 6. ledna 2019 v 15:00 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově.

            Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojíte a přispějete k úspěšnému uskutečnění této sbírky, patří velký dík a uznání.

Martina Vágner Dostálová

koordinátor sbírky za Oblastní charitu Trutnov

www.trutnov.charita.cz

tel. 737 333 665