Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko - české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

 Realizace Programu  švýcarsko - české spoupráce byla ukončena

30. října 2016

 

Oblastní charita Trutnov získala grant v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce  

Na jaře 2015 podala Oblastní charita Trutnov žádost o grant v rámci 3. výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce, který v Ćeské republice zaštiťuje ministerstvo zdravotnictví. Projekt nese název „Rozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta v terminálním stádiu“ a klade se za cíl zkvalitnit a zefektivnit služby poskytované pacientům v domácí péči a zvýšit všeobecné povědomí o problematice paliativní péče

Žádosti bylo vyhověno a projekt byl v říjnu tohoto roku zahájen. Finance z Programu švýcarsko-české spolupráce umožní zejména dovybavení půjčovny zdravotnických pomůcek, díky čemuž bude uspokojeno více pacientů v domácím léčení. Dále bude z grantu financováno další vzdělávání zdravotnického personálu, jeho vybavení a edukace širší veřejnosti prostřednictvím místních periodik a přednášek na základních školách.