Podporují nás

Města a obce

Firmy, Nadace, Věcné dary
IROP_CZ

VDV-logo-2017

Projekt

AUTOMOBILY PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TRUTNOV je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a osobní asistence. Služby jsou prioritně poskytovány v obcích, které neposkytují svým občanům terénní sociální služby. Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, a osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Předmětem je nákup automobilů terénní sociální služby.

Automobily využávjí služby Osobní asistence , Pečovatelská služba a ZVONEK pro rodinu - SAS od února 2018

Služba ZVONEK pro rodinu je součástí projektu Královéhradeckého kraje SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo Evrop.soc upravené  logo khk 
 

Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.  

ZVONEK pro rodinu dále podporuje NADACE natace JT

Logo MZ SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE

Domácí hospicová péče byl zapojen do projektu " Rozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta v terminálním stádiu"V roce 2015 byl zahájen Projekt s názevm „Rozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta v terminálním stádiu“ a klade se za cíl zkvalitnit a zefektivnit služby poskytované pacientům v domácí péči a zvýšit všeobecné povědomí o problematice paliativní péče.  Financován byl z Programu švýcarsko-české spolupráce umožnil dovybavení půjčovny zdravotnických pomůcek, díky čemuž bylo uspokojeno více pacientů v domácím léčení. Dále bylo z grantu financováno vzdělávání zdravotnického personálu, jeho vybavení a edukace širší veřejnosti prostřednictvím místních periodik a přednášek na základních školách. Realizace Programu  švýcarsko - české spoupráce byla ukončena  30. října 2016