Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

 Osobní asistenceosobni_asistence

je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení a není místně ohraničena.   

 

DSCN7227

Vedoucí služby: Mgr. Tereza Doubicová

tel: 733 755 828

e-mail: tereza.doubicova@tu.hk.caritas.cz

 

 

Základní činnosti při poskytování osobní asistence:                               

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti

5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                                  

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Registrace poskytovatelů sociálních služeb IČ 7459230.

 

 Úřední hodiny pro veřejnost:                                                         Provozní doba terénní služby:
Pondělí:   7:30 - 9:00      13:00 - 15:00                                            Pondělí  - Neděle      24 hodin denně
Úterý:          -------                -------
Středa:     7:30 - 9:00      13:00 - 15:00
Čtvrtek:       -------            13:00 - 15:00
Pátek:         -------                -------
Konzultace mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

 

Ceník a  dokumenty osobní asistence ke stažení zde:

Výše úhrad za osobní asistenci 2018.pdf

OA Příručka pro uživatele 6.pdf

OA-plánování a průběh poskytování služeb 5 (1).pdf 

OA-stížnosti 5 (1).pdf

OA-základní zásady 5 (1).pdf             

OA-zveřejňování informací 5 (1).pdf