VÝBOR DOBRÉ VŮLE

VDV-logo-2017

Pečovatelská služba Oblastní charity Trutnov byla podpořena
v rámci projektu na podporu seniorů 2020 z programu
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Cílem projektu, který probíhal v období od 1. dubna do 31. srpna, bylo pokrytí nákladů spojené s dopravou pečovatelské služby za klienty v jejich domácnostech. Pečovatelská služba Oblastní charity Trutnov zajišťuje péči v obcích ORP Trutnov a poskytnuté finanční prostředky z tohoto projektu byly využity na nákup pohonných hmot do automobilů, které slouží k dopravě za uživateli z důvodu poskytnutí pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoci při zajištění stravy a dovozu nákupu základních potravin, drogerie a léků.