Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

číslo účtu Oblastní charity Trutnov pro finanční dar:

210 749 5444/2700

Na požádání zašleme potvrzení o finančním daru, darovací smlouvu.

 

adresa: Oblastní charita Trutnov, ul. Dřevařská 332 Trutnov 541 03

IČ: 434 65 439

 

Předem děkujeme za podporu !!