Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Doprava dětí s hendikepem do školy       Doprava_deti_do_skoly                            

Cílem služby je zajištění nezbytné pomoci rodičům dětí s hendikepem při realizaci pravidelné školní docházky. Je určena dětem, kterým je v průběhu pobytu ve školském zařízení poskytována osobní asistence Oblastní charitou v Trutnově. Doprava je realizována do Základní školy, Sluneční v Hostinném a do Základní a Praktické školy v Trutnově.  Obě zařízení se zaměřují na vzdělávání dětí s lehkým a těžkým mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením od 6 do 22 let

Kontakt - tel: 733 755 828