Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Domácí pečovatelská službadomaci_pecovatelska_sluzba

je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.                                           

 

DSCN6699

 

Vedoucí služby: Bc. Regina Sýkorová

tel: 777 736 079

 e-mail: regina.sykorova@tu.hk.caritas.cz

 

 

Základní činnosti při poskytování   pečovatelské služby:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Registr sociálních služeb IČ 3110951.

 

 Úřední hodiny pro veřejnost                                                        Provozní doba terénní služby:  
 Pondělí:  7:30 - 9:00       13:00 - 15:00                                            Pondělí:  7:00 - 20:00  
 Úterý:       --------                  --------                                                   Úterý:      7:00 - 20:00  
 Středa:    7:30 - 9:00      13:00 - 15:00                                            Středa:     7:00 - 20:00    
 Čtvrtek:     ---------           13:00 - 15:00                                            Čtvrtek:    7:00 - 20:00  
 Pátek:       ---------                ---------                                                  Pátek:      7:00 - 20:00   
Konzultace mimo úřední hodiny po telefonické domluvě                 Sobota:    7:00 - 15:00      16:00 - 20:00  
                                                                                                          Neděle:    7:00 - 15:00      16:00 - 20:00  
   

Ceník a dokumenty pečovatelské službay ke stažení zde:

PS - Výše úhrad za pečovatelskou službu 2018.pdf

PS - Základní informace pro zájemce o pečovatelskou službu 2018.pdf

PS - zveřejňování_informací.pdf

PS - planování_a_průběh_poskytování_služeb .pdf

PS - stížnosti.pdf

PS - zakladní_zásady.pdf