Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

                       

Domácí hospicová - paliativní péčedomaci_hospicova_paliatvini_pece

 Je komplexní péče o pacienta v terminálním stadiu nemoci, kterému je jejím prostřednictvím umožněno důstojné prožití posledních okamžiků života v kruhu svých nejbližších. Důraz je přitom kladen na lidský přístup a snahu respektovat jedinečnost každého člověka i jeho individuální potřeby a přání.

 

 

vrchní sestra Bc. Dita Kujovská

tel: 499 817 366, mobil: 777 736 071

e-mail: dita.kujovska@tu.hk.caritas.cz

 

 

 

  • Služba je poskytována nepřetržitě a je zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Zahrnuje jak péči o pacienta, tak o jeho rodinu. Je poskytována vyškolenými sestrami, které ji vykonávají na základě ordinace praktického lékaře, lékaře paliativní medicíny nebo ošetřujícího lékaře při propuštění ze zdravotnického zařízení.
  • Kromě odborné ošetřovatelské pomoci, nabízí Domácí hospicová - paliativní péče konzultaci paliativního lékaře, psychologa, nutričního terapeuta, sociálního pracovníka a duchovního.
  • Vzhledem k umístění sídla služby v Trutnově a znalosti místních poměrů je zajištěno operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích do 25 km.
  •  Služba je poskytována 7 dní v týdnu - nepřetržitě

Služba zajišťuje odborné ošetřovatelské úkony:

- aplikaci injekční a infuzní terapie,                                              - odběry krve a biologického materiálu
- péči o centrální venozní katetry, PICC, port                              - příprava a podávání léků
- komplexní ošetřovatelskou péči a odborné poradenství           - ošetřovatelskou RHB
- sledování fyziologických funkcí                                                 - převazy dekubitů, bércových vředů
- měření glykémie, krevního tlaku                                                - převazy pooperačních ran
- cévkování a péči o PMK, PEG, stomie

 

      Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.