Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Projekt

AUTOMOBILY PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TRUTNOV

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a osobní asistence. Služby jsou prioritně poskytovány v obcích, které neposkytují svým občanům terénní sociální služby. Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, a osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Předmětem je nákup automobilů terénní sociální služby.

 IROP_CZ