Děkujeme za finanční dar od firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. Trutnov
27. ledna 2020 Novinky z naší Charity

Děkujeme za finanční dar od firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. Trutnov

Velmi děkujeme firmě Vitesco technologies Czech republic s.r.o. Trutnov, která na svém 1. reprezentačním plese dne 11. 1. 2020 uspořádala sbírku na podporu naší Půjčovny zdravotních pomůcek. Výtěžek spolu s příspěvkem společnosti činil 76.800,- Kč. Dárkový šek byl předán během slavnostního večera našemu řediteli JUDr. Ing. Jiřímu Špeldovi. Tento štědrý dar bude použit na nákup zdravotních pomůcek.  

Marie Špicarová

vedoucí půjčovny zdravotních pomůcek
Tel.: 730 554 320 E-mail: 88EsVWih4-nB5f56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys