Sbírka pro Afganistán
9. září 2021 Aktuálně

Sbírka pro Afganistán

Veřejná sbírka a pomoc Charity Charita Česká republika tak vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Afghánistán, číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 173.

bližší nifo zde: Charita pro Afghánistán

Charita Česká republika vyhlašuje sbírku CHARITA PRO AFGHÁNISTÁN

Afghánistán se dlouhodobě potýká s konflikty, dopady změn klimatu a chudobou. Nedávné znovuovládnutí země Tálibánem povede nevyhnutelně k prohloubení humanitární krize a významnému zhoršení bezpečnostní situace v zemi. Velkému množství Afghánců nezbyde než ze země uprchnout a hledat bezpečnější místo k životu. Očekává se významný nárůst počtu uprchlíků v okolních státech. V reakci na situaci vyhlašuje Charita Česká republika sbírku na pomoc uprchlíkům v sousedních zemích.

Lidé v Afghánistánu jsou dlouhodobě vystaveni násilí, vysídlování a chudobě. Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci přibylo jen letos v zemi přes půl milionu vnitřně vysídlených osob, 80 % z nich tvoří ženy a děti,“ vysvětluje Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika. „V současné době zároveň významně roste počet těch, kteří překračují hranice Afghánistánu do sousedních zemí,“ dodává. 

Světové organizace apelují na tyto státy, aby své hranice nechaly otevřené a umožnily útěk těm, kterým v Afghánistánu hrozí bezprostřední nebezpečí. Vysoký komisariát pro uprchlíky, který monitoruje situaci uvnitř země, upozorňuje na pohyb značného množství lidí směrem k hranicím. 

Již nyní žije za hranicemi země 2,6 miliónu Afghánců, kteří uprchli ze země v důsledku dlouhodobého válečného konfliktu, z toho 2,2 miliónu v Iránu a Pákistánu. Životní podmínky řady Afghánců, kteří v zemi zůstali, jsou již nyní velmi komplikované a současná situace jen povede k prohloubení krize. OSN volá po okamžitém navýšení humanitární pomoci, aby se předešlo humanitární katastrofě.

Veřejná sbírka a pomoc Charity

Charita Česká republika tak vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Afghánistán, číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 173.

 „Blížící se humanitární krize je patrně jedna z největších, kterých jsme byli v poslední dekádě ve světě svědky,“ varuje Škvor. „Charita Česká republika proto v nejbližších dnech vysílá do místa zkušené humanitární pracovníky,“ doplňuje. Jejich hlavním úkolem je zmapovat situaci a ověřit bezprostřední potřeby, aby bylo možné zahájit včasné a efektivní poskytování pomoci, která uprchlíkům zajistí ty nejpalčivější humanitární potřeby. 

V následné fázi podpoříme dlouhodobou stabilizaci afghánských uprchlíků v nových zemích, zajištění jejich obživy a soběstačného a důstojného života,“ vysvětluje Škvor. A právě na pomoc s budováním udržitelných zdrojů obživy pro lidi v obdobných životních situacích se Charita Česká republika dlouhodobě a úspěšně zaměřuje.

Kontakt pro média:

Lenka Pipková, editor zahraničních témat Charity Česká republika

Tel: +420 605 879 545          E-mail: lenka.pipkova@charita.cz

 

 

Lucie Poláčková

PR pracovník, Tříkrálová sbírka, koordinátor dobrovolníků
Tel.: 737 333 665 E-mail: 7npsVWfg78pu5f56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys