Poskytování služeb naší charity v době pandemie
5. května 2020 Aktuálně

Poskytování služeb naší charity v době pandemie

V souvislosti s pandemií koronaviru a vládními opatřeními změnila i Oblastní charita Trutnov ve všech svých službách průběh jejich poskytování            

Domácí zdravotní a hospicová péče funguje i v době nouzového stavu pro své pacienty stále 24 hod denně 7 dnů v týdnu. Péči poskytuje za přísných hygienických pravidel. Sestřičky jsou vybaveny rouškami, jednorázovými rukavicemi, desinfekcí a pravidelně desinfikují i služební vozy. Pro případ, že by ošetřovaly COVID-pozitivního pacienta jsou k dispozici ochranné brýle a štíty, v omezeném množství respirátory a na vyžádání obdrží od KÚ ochranné obleky a další pomůcky. Došlo k omezení vzájemného setkávání sester na základně. Byla zrušena odkladná péče u pacientů jako např rehabilitace a periodické kontroly zdravotního stavu. Pro tyto pacienty jsou sestřičky k dispozici na telefonu a v případě zhoršení zdravotního stavu k pacientovi dorazí. Nadále a bez jakéhokoliv omezení je poskytována domácí hospicová péče a neodkladná péče jako např. odběry krve, aplikace inzulínu, injekcí, infuzí a převazy chirurgických ran. Pacienti musí při návštěvě sester domácí péče mít roušku a u výkonu by neměli být přítomni rodinní příslušníci. Pokud je to nutné, musí být i ti vybaveni rouškou. Sestřičky proto děkují všem, kteří věnovali roušky a další ochranné pomůcky jak jim, tak i jejich pacientům v domácnostech. Bc. Dita Kujovská, vrchní sestra, tel.: 777 736 071.

Domácí pečovatelská služba nabízí základní činnosti především podle aktuálních potřeb uživatelů a personálních možností, vždy s ohledem na individuální posouzení konkrétní situace uživatele. Z důvodu zajištění minimalizace kontaktů nedochází ke střídání pečovatelek u uživatelů, výjimkou jsou fyzicky náročné péče, kde se střídají v této době maximálně 2 pečovatelky. Bc. Regina Sýkorová - vedoucí pečovatelské služby, tel.: 777 736 079 Na stejném principu funguje i služba Osobní asistence. Mgr. Tereza Doubicová, vedoucí služby, tel.: 733 755 828.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ZVONEK pro rodinu byly na základě nařízení vlády č. 239 s účinností od 18.3.2020 uzavřeny. Terénní a ambulantní služby tak nejsou poskytovány, avšak sociální pracovnice zůstávají s klienty v bezkontaktním spojení, tedy snaží se průběžně mapovat situaci klientů a podporovat je při řešení tíživých situací formou telefonických a emailových konzultací. Bc. Alena  Řezníčková, DiS., vedoucí služby, tel: 732 280 054.

MAJÁK - centrum náhradní rodinné péče přijalo základní preventivní opatření, která se vztahují jak na zaměstnance a jejich práci, tak na klienty. Kontaktní Centrum MAJÁK ve Školní ulici bylo pro veřejnost uzavřeno, zájemci o služby se mohou s pracovníky spojit telefonicky. Návštěvy klientů a úřadů byly omezeny pouze na akutní a krizové situace. Byly zrušeny i veškeré skupinové aktivity. MAJÁčKy pracují převážně z domu a pěstounským rodinám jsou kdykoli k dispozici na telefonech a emailech, snaží se jim poskytnout pomoc a podporu, zvláště pak v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací. Alena Kážová, DiS., vedoucí služby, tel.: 739 327 570.

Půjčovna zdravotních pomůcek má též výrazně omezen provoz vzhledem k zajištění minimalizace kontaktů. Na základě telefonické domluvy lze v naléhavých případech nutné zdravotní a kompenzační pomůcky zapůjčit, samozřejmě za dodržení všech opatření zabraňujících šíření koronaviru. Marie Špicarová, vedoucí půjčovny, tel.: 730 554 320

Centrum dobrovolníků omezilo z důvodů zabránění šíření koronaviru při přímé dobrovolnické činnosti v přijímajících organizacích svou dobrovolnickou činnost ve všech třech akreditovaných programech. V programech ŠTĚPÁN – dobrovolnictví s dětmi, mládeží, MICHAELA – dobrovolnictví u seniorů a hendikepovaných, KOPRETINA – dobrovolnictví v nemocnici. Začalo však s plným nasazením realizovat své další aktivity a to  SOS dobrovolnictví, dobrovolnictví v krizových situacích. Ve spolupráci s městem Trutnov zřídilo telefonní linku a databázi pro zájemce o dobrovolnictví v této mimořádné situaci. Zájemci, kteří nabízí svou dobrovolnickou pomoc, jsou se souhlasem zařazeni do databáze dobrovolníků, následně pak kontaktováni ve chvíli, kdy vznikne potřeba využít jejich nabízenou pomoc (doprava roušek ke klientům, roznos informačních letáků, montáž ochranných štítu pro zdravotní služby atd.). Dobrovolníci ke své činnosti obdrží balíček s ochrannými pomůckami, rukavice, roušky, desinfekci. Martina Vágner Dostálová, vedoucí centra, tel.: 737 333 665.

Martina  Vágner Dostálová

Martina Vágner Dostálová

PR pracovník, vedoucí centra dobrovolníků, potravinová pomoc
Tel.: 737 333 665 E-mail: 88EDZ.54c8txVb2--lGk2~l7VX~D_W.cT-nBZd5kT-M